#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, VRIJHEID


#2: "Vast staan in de vrijheid van het evangelie"

Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018.
Trefwoorden: VRIJHEID, Kruis, Christus


#3: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adonai, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, GastVRIJHEID


#4: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de VRIJHEID om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter leren kennen en Hem reflec[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#5: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]et vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de VRIJHEID om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in VRIJHEID te dienen. Het gaat niet om onze verlossing, onze verge[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#6: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]op niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de VRIJHEID die we in Christus hebben. We hebben de VRIJHEID om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#7: "Vrijheid en vrij zijn"

Door broeder W. Evers op 28 april 2013.
Trefwoorden: VRIJHEID, Geloof, Woord van God


#8: "De Waarheid maakt vrij"

Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012.
Trefwoorden: Woord van God, VRIJHEID, Discipelschap


#9: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]: God zoekt een bruid voor Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de redding, de VRIJHEID en het licht, zo mogen wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofieen en overleveringen. We kunnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeuren voordat [...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#10: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...] laten zijn en dat ging zonder enige moeite. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uiteindelijk in de VRIJHEID gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloe[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'vrijheid'.