Preken over: "verwachten"

"Palmzondag"
Door broeder C. van Aalsburg op 25 maart 2018
Trefwoorden: Palmzondag, verwachten

"Verschenen en verwacht"
Door broeder B. van den Bosch op 31 december 2017
Trefwoorden: Verschenen, verwachten, Volbracht

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]varen nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtba[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]erkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een [...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te verwachten? Hij wil ons opnemen in Zijn huis want Hij heeft ons lief. [...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]se sleur en het richten op hoe je God kan dienen. verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid int[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]en van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus verv[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]n kunnen centraal, terwijl we alles van God mogen verwachten. De wereld probeert onze aandacht te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...] een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament He[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]l van het volk verwachtte in die tijd de Messias. verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, [...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]ijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorve[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeve[...]"

"Genade"
Door broeder A. Haverkamp op 2 december 2012
Trefwoorden: Genade, verwachten, Maranatha

"Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"
Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012
Trefwoorden: Verwachting

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...] een voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christu[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]nd? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. verwachten wij het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. Verwachte[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]ong al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf verwachten, maar mogen alles van de Here verwachten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het off[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]en. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]jd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het ster[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]et leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de M[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]atie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oud[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...] alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn geheimenis te leren kennen. [...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]en. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Moz[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]ijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...] De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan heb[...]"