Preken over: "verheerlijken"

"Lofzang op Christus"
Door broeder J. Nugter op 21 maart 2021
Trefwoorden: Troon, Lijden, verheerlijken

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...] wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...] leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloo[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] vreugde. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]uigt ons van zonden. Christus wil Zichzelf in ons verheerlijken. [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...] is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]hepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze v[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]egen en wij ontvangen een zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderweg naar Gethseman?. Hoe diep in ons leven mag er gesnoei[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...] voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het bet[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]erpt het licht op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven. [...]"