#1: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, VERBLIJDEN, Vrede


#2: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) VERBLIJDEN in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#3: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"[...]den om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u VERBLIJDEN. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#4: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]st, maar ook van het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord, dan vinden wij regelmatig schatten en mogen wij ons VERBLIJDEN. Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik behouden wordt, maar mijn geloof in Jezus. [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#5: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]l als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een rivier van levend water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen VERBLIJDEN. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden,[...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'verblijden'.