Preken over: "uit geloof leven"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, uit geloof leven

"[...]s geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige e[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet [...]"