Preken over: "tweede komst"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]ristus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor [...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...] Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oud[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...] de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:3[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, tweede komst

"[...]den. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zie[...]"