#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: LICHT, Duisternis, Vrijheid


#2: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het LICHT van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding


#3: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het LICHT van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel


#4: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het LICHT van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie


#5: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 17 januari 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het LICHT van de bijbel".
Trefwoorden:


#6: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...], maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de LICHTe last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een won[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#7: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...] Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het LICHT van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#8: "Er zal een nieuwe dag aanbreken"

Door broeder T. Stier op 11 december 2016.
Trefwoorden: Israel, Messias, LICHT


#9: "Schijnen als lichtende sterren"

Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016.
Trefwoorden: Heilig, LICHT, Kruis


#10: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]. Salomo echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het LICHT wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt o[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#11: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het LICHT wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde:[...]"
Trefwoorden: Leven, LICHT, Liefde


#12: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]veel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het LICHT geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat g[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#13: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...] ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verLICHTing van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tensl[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#14: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (LICHT zijn in deze wereld). Wij zijn het LICHT van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het LICHT van de wereld zijn. De bron van het LICHT is Christus. LICHT is een bron van [...]"
Trefwoorden: LICHT, Jezus Christus, Duisternis


#15: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"Wij zijn bevrijd van de macht van de duisternis. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het LICHT, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de ti[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#16: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het LICHT der wereld. De Here Jezus Christus is het LICHT (er staat niet dat Hij LICHT geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#17: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]heid van God in Christus zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De kennis, de heerlijkheid en de verLICHTing. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#18: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] steunen op. Christus behoort op de eerste plaats te staan en niemand anders. God vraagt van ons drie dingen, maar Hij is altijd bij ons. Hij is het LICHT in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#19: "Licht"

Door broeder A. van Wijngaarden op 25 december 2013.
Trefwoorden: Kerst, LICHT, Duisternis


#20: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]bruid voor Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de redding, de vrijheid en het LICHT, zo mogen wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofieen en overleveringen. We kunnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeuren voordat we tot God kunne[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#21: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]loam te sturen. Wij leven als het ware in een stad omringd door vijanden. Wij leven in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het LICHT in ons leven stromen: Zijn Zoon. God verlangt dat wij drinken van het levend water, de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Duisternis, LICHT, Leven


#22: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] dan kunnen we niet anders dan ons volledig overgeven aan de Here. De ontdekking van Gods heiligheid resulteert in "wee mij" en geen extase. In het LICHT van Gods heiligheid zien we onze verdorvenheid: we zondigen met onze tong al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf verwachten, maar mogen alles van de Here verwachten. Wij worden gereinig[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#23: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]e wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het LICHT gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er i? 1/2 i? 1/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#24: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]der is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verLICHT. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#25: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...], maar God laat nooit varen het plan waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het LICHT van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#26: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verLICHTe ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#27: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]oning is dus een beeld van het Woord van God. De Bijbel nodigt ons uit zoveel mogelijk honing te eten. Door het Woord van God krijgen wij inzicht, verLICHTe ogen van het hart. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van d[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#28: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]alles weer goed maken. Gods verordeningen zijn waarheid. Ze zijn niet aan verandering onderhevig. De Here Jezus is de Waarheid. God zal alles aan het LICHT brengen als Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. God zal oordelen door Zijn zoon Jezus Christus. De Here Jezus zal de mensen oordelen als Iemand die Ze[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#29: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]e kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verpLICHT onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie,[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#30: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]en over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het LICHT op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 30 preken gevonden over: 'licht'.