#1: "Johannes over de Hemel"

Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Troon, Opname, Vaderhuis


#2: "Zeven fotos van de Heere Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020.
Trefwoorden: Heilige Geest, HEMELse gewesten, Wapenrusting


#3: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: HEMELvaart, Heilige Geest, Vaderhuis


#4: "Het Lam opent de boekrol"

Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019.
Trefwoorden: Lam, Boekrol, HEMELvaart


#5: "Ingegaan in het Heiligdom"

Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019.

"Overige gebruikte bijbelteksten:

Johannes 19:38-42
Johannes 20:6-7
Handelingen 1:7-12
Hebreeen 9:4
Hebreeen 9:21-28
Romeinen 8
[...]"
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, HEMELvaart


#6: "Het Koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 12 augustus 2018.
Trefwoorden: Context, HEMELburgers, HEMELse gewesten


#7: "Hemelvaart en Wederkomst"

Door broeder B. van der Bosch op 10 mei 2018.
Trefwoorden: HEMELvaart, Opname, Wederkomst


#8: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de HEMEL hebben. We hebben een gebouw in de HEMELen niet met handen gemaakt. Wij zijn overkleed met HEMELse heerlijkheid. We weten dat het beste nog komt. Als christen weten we dat het leven het sterfeli[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#9: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, HEMELen


#10: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...] wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de HEMEL overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus C[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#11: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: Liefde, HEMEL, Zegen


#12: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]even tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de HEMEL. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de HEMEL is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#13: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]lle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de HEMEL. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te ve[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#14: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, HEMELvaart, Profetieën


#15: "Komt de gemeente nog weer terug op Aarde?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Nieuwe HEMEL, Nieuwe Aarde


#16: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens


#17: "Wat doet de gemeente in de hemel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: HEMEL, Gemeente


#18: "Het gedachtegoed van de toren van Babel"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2017.
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, HEMELburgers, Bijbels denken


#19: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: HEMEL, Helden, Wederkomst


#20: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 6"

Door broeder B. van Twillert op 14 december 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen, Sleepnet, Gelijkenis


#21: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 5"

Door broeder B. van Twillert op 2 november 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen, Koopman, Gelijkenis


#22: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen, Schat, Akker


#23: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: HEMELvaart, Olijfberg, Vaderhuis


#24: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 16 maart 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen


#25: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 16 februari 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen, Gelijkenis


#26: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]et huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de HEMELse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Isra?l heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is d[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#27: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 13 januari 2016.
Uit de serie: "Het Koninkrijk der HEMELen in vogelvlucht".
Trefwoorden: Koninkrijk der HEMELen, Gelijkenis, Zaaier


#28: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"Er is feest in de HEMEL als ??n zondaar zich bekeert: ??n schaap van de honderd, ??n schelling van de tien en ??n zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van ??n in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan ??n persoon: de kamerlin[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#29: "En zij zagen niemand, dan Jezus alleen"

Door broeder A. van den Berk op 11 oktober 2015.
Trefwoorden: Berg, Verheerlijking, HEMEL


#30: "De hemelen vertellen Gods eer"

Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015.
Trefwoorden: Hoogmoed, Verlosser, HEMEL


#31: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...] over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de HEMEL staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#32: "Jahweh - Shamma: de HEERE is Aldaar"

Door broeder D. Steenhuis op 13 april 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shamma, HEMEL


#33: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]een vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in deHEMEL. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#34: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]n nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de HEMEL. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzicht[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#35: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de HEMELvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#36: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"De HEMELvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze HEMELvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Je[...]"
Trefwoorden: HEMEL


#37: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"Lucas schreef het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten[...]"
Trefwoorden: HEMELvaart, Heilige Geest, Getuigen


#38: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de HEMEL opklimmen en vanuit de HEMEL naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Isra?l kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de HEMEL. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#39: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...] uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de HEMELse gewesten in Christus. We hebben zoveel ontvangen! Onze gedachten stellen weinig voor. Zij zijn aards gericht. We houden ons vaak bezig met de schaduw van de werkelijkheid en niet met de werke[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#40: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]ensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de woestijn. Israel moest leren om van het brood des HEMELs te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballingschap. Israel moest leren om naar het Woord en de r[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#41: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de HEMEL verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#42: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]s te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de HEMEL door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Isra?l opriep om zich te bekeren. Er was in die tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de ov[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#43: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige HEMELse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een HEMELse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#44: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de HEMELse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag m[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#45: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]ven, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze HEMELse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de He[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#46: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: HEMELvaart, Wederkomst, Troon


#47: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]en zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worden. In die tijd zullen de mensen leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe HEMEL en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk verbond met de mensen gesloten. Als God de boog ziet (als God het bloed op de dorpels ziet....), dan denkt God aan Zijn [...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#48: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]erwinning volledig en definitief zal maken. De Here Jezus Christus draagt ons op Zijn schouders. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het HEMELse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door g[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#49: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]omo's wijsheid, van zijn rijkdom en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de HEMEL: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen in Europa komen niet[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#50: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in HEMELse zegeningen zijn ze niet ge?nteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#51: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...] op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods plan is uiteindelijk een nieuwe HEMEL en een nieuwe aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze harten? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#52: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"God gebruikt de natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er ieman[...]"
Trefwoorden: Bloemen, HEMEL, Hel


#53: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...] de last van de wereld op ons, maar we moeten alle last afleggen en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de HEMEL en vanuit een HEMELs perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. Luisteren we naar Hem? Christus is de bekwame Gids. Volgen we Hem? [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#54: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"De Here Jezus Christus is opgevaren naar de HEMEL waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft gepr[...]"
Trefwoorden: HEMELvaart, Troon, Jezus Christus


#55: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en HEMELvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#56: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]we niet kunnen genieten van geestelijke zegeningen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, HEMELs brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#57: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"De Efezebrief begint als het ware in de HEMEL en vervolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#58: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]teeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het HEMELs volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte m[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#59: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]gen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die uit de HEMEL kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en daden: goud (de heerlijkheid van de Koning), w[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#60: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]ijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de HEMEL verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#61: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]e van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een HEMELse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedach[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#62: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de HEMEL te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop[...]"
Trefwoorden: Hoop


#63: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de HEMEL naar de aarde kwam en de positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#64: "Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"

Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011.
Trefwoorden: Verzoening, Wederkomst, HEMELvaart


#65: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...] door het geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de HEMELse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelk[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#66: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]aat niet over deze tijd. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de HEMEL en Zijn majesteit tonen aan de HEMEL. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de mens is omhoog geklommen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager gew[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#67: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]s en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de HEMELse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het HEMELs vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mog[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#68: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]far. God openbaarde Zich aan het volk Israel op de Sinai. Een onbeschrijfelijke gebeurtenis. God daalde neer onder het blazen van de shofar vanuit de HEMEL. De shofar kondigde aan dat God Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in vuur en in een wolk. Het volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmhartigheid ervaren[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#69: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]e mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de HEMEL, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord va[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#70: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"De Here Jezus was uit de HEMEL gekomen en is weer naar de HEMEL gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. HEMELvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar lat[...]"
Trefwoorden: HEMEL, Thomas, Jezus komt


#71: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]en, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, HEMELse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen relatie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de H[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#72: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...]in Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de HEMEL. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als de Here Jezus zijn koningschap zal aanvaarden, dan is het doel van God bereikt. [...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#73: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, HEMEL


#74: "Welkom in de hemel voor wie gelooft"

Door broeder D. Steenhuis op 9 november 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Vervolging, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 74 preken gevonden over: 'hemel'.