Preken over: "heerlijkheid"

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]enblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij z[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]n het vaderhuis. We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren [...]"

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]odigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de heerlijkheid van de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verhee[...]"

"Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, Vaderhuis

"De menorah"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016
Trefwoorden: Messias, Gods heerlijkheid, Olielamp

"En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen"
Door broeder A. Haverkamp op 27 december 2015
Trefwoorden: heerlijkheid van de Heere, God is liefde, Ook voor u

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]ren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...] voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze ve[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]n over het lijden in ons leven. Het is lijden tot heerlijkheid. Petrus ontkende dat hij ooit de Here Jezus zou verlaten, maar hij moest later erkennen[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het [...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de vrucht [...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]d zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...] onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op ko[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter leren kennen en Hem reflecteren. Da[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ns groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]e Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepe[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]stus hebben wij de hoop op de erfenis: de hemelse heerlijkheid. Hij verlangt naar ons, om ons bij Hem te hebben. [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden w[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]den het kind Jezus met woorden en daden: goud (de heerlijkheid van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...], gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel lat[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar d[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, heerlijkheid, Positie

"[...]de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam [...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]n het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]logen, zijn een voortdurende proclamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is nie[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]urd; hij is gekomen in lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De buik is in de Bijbel een beeld[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honge[...]"