#1: "De ziekte en genezing van Hizkia"

Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017.
Trefwoorden: Koning, Gebed, Juda


#2: "Occulte verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, GENEZING


#3: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, GENEZING, Liefde


#4: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: GENEZING, Verlangen, Ongeloof


#5: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op GENEZING als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, GENEZING


#6: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: GENEZING, Getuigenis, Heilige Geest


#7: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]eite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God GENEZING e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Gods Woord roept o[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#8: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]an Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot GENEZING, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hi[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#9: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]ar door het Overjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de berg Sion.

In Mark 10 : 46 t/m 52 en Mark 11: 1 t/m 11 lezen we over de GENEZING van een blinde. In Luc 19: 1 t/m 9 over een tollenaar die genezen wordt. Nog 2 blinden worden genezen Matt 20:29 t/m34.

Matt 26:6 t/m 12 en Joh 12: 1 t/m 7 Maria zalft de Here [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#10: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"De bloedvloeiende vrouw was onrein en was daardoor geisoleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om GENEZING te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen g[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'genezing'.