Preken over: "genade"

"Genade van God"
Door broeder J. Nugter op 28 januari 2024
Trefwoorden: genade, genade van God, Wereldse begeerte

"De persoonlijke oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 december 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: genade, Plengoffer, Waarheid

"Bekering en Genade"
Door broeder H. Huijzer op 3 september 2023
Trefwoorden: Zonde, Bekering, genade

"De Farizeeer en de tollenaar"
Door broeder J. Nugter op 22 januari 2023
Trefwoorden: Farizeeer, Tollenaar, genade

"Het Fundament"
Door broeder J. Schep op 16 november 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: Wet, genade, Fundament

"Overvloedige genade"
Door broeder J. Schep op 19 oktober 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: genade, Zonde, Gekruisigd

"Oorlog en genade"
Door broeder P. van der Lugt op 13 maart 2022
Trefwoorden: Oorlog, Goddeloosheid, genade van God

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 4"
Door broeder J. Brouwer op 16 januari 2022
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Apathie, genade

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Licht der wereld, genadetijd

"Verwacht u ook die heilige hoop?"
Door broeder A. Haverkamp op 20 december 2020
Trefwoorden: genade, Waarheid, Hoop

"Genade"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2020
Trefwoorden: genade, Noach, Zoon van God

"Onverdiende vergeving en genade"
Door broeder P. van der Lugt op 18 oktober 2020
Trefwoorden: genade, Veroordeeld, Vergeving

"Titus 2: De zaligmakende genade van God"
Door broeder C. van Aalsburg op 4 oktober 2020
Trefwoorden: Heilig leven, genade, Zalige hoop

"Trouw tot de dood"
Door broeder P. van der Lugt op 9 augustus 2020
Trefwoorden: Trouw, genade

"Het leven van Job"
Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019
Trefwoorden: genadetijd, Ingrijpen

"De relatie met God"
Door broeder A. van den Berk op 24 februari 2019
Trefwoorden: Relatie, genade, Gekend

"Uit genade zalig"
Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019
Trefwoorden: genade, Rots

"Een verwachtingsvol nieuw jaar"
Door broeder B. van den Bosch op 30 december 2018
Trefwoorden: Tijd, Toorn van God, genade

"Een dag van grote blijdschap!"
Door broeder J.H. Meinema op 16 december 2018
Trefwoorden: Berouw, Spotten, genade

"Evenwicht in de Schrift"
Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, genade en waarheid

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]ezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik[...]"

"Bekering"
Door broeder C. van Aalsburg op 27 augustus 2017
Trefwoorden: Bekering, Prediking, genade

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"Jona mocht een boodschap van genade brengen aan Ninevi? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninevi? 1/2 . [...]"

"Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertrouwen, genade, Redder

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]n dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat ov[...]"

"Gebed om genade"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend

"Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Goedheid, Oordeel, genade

"Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, genade

"Hoop op God!"
Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016
Trefwoorden: Korach, Verlossing, genade

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...] beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Mar[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]en lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend. Maar Zij[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]en; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigd[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefd[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]leden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kie[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]ijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal [...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...] God had een plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toeg[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]geroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Go[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]od laat tenslotte de onweerstaanbaarheid van Zijn genade zien. Israels eigen kracht (en ook onze kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods genade no[...]"

"De priesterlijke zegen"
Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014
Trefwoorden: Zegen, genade, Vrede

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...] vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. D[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]ld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron va[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]epteerde het lot voor zijn vlucht. Hij kende geen genade. God greep in. God beschikte een grote vis. Jona zat in het dodenrijk. Hij voelde zich verst[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]huilen, de God die zegent. De letter h staat voor genade. Abram werd Abraham en Sara werd Sarah. De God bij wie veilig zijn.[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]et Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voo[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...] opnemen; Christus staat centraal, Hij geeft Zijn genade.<br> 3. Hem volgen; achter Hem aan en niet Hem vooruit.<br> <br> Haten in vers 26 wil zegg[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]s kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als w[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patro[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]uwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de toekomst. genade: het tegenovergestelde van wat we hebben ve[...]"

"Geen vermenging van wet en evangelie"
Door broeder T. Stier op 26 mei 2013
Trefwoorden: Israel, genade, Wet

"Wat bevrijding werkelijk betekend"
Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013
Trefwoorden: Bevrijding, Verlossing, genade

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]n vreugde. Hij kan ons voortdurend wijzen op Zijn genade en liefde.[...]"

"Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, genade

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, genade in Christus.[...]"

"Genade"
Door broeder A. Haverkamp op 2 december 2012
Trefwoorden: genade, Verwachten, Maranatha

"Jona's vlucht"
Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: genade, Gehoorzaamheid, Jona

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]an Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke [...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij v[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Chr[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]en nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de Zoon des men[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]et volmaakte werk van de Here Jezus Christus, van genade alleen? [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God z[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ers hadden niet geluisterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet z[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]n voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]dat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Isra[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]e van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van di[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...] is groot! Hij is altijd nabij ons. Het is nu nog genade tijd. We hebben nu nog tijd om onze afgoden op te ruimen. [...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, genade, Bloed

"[...]evallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt [...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]ft om zich te vernederen. Wanneer het woord &quot;genade&quot; valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voo[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: genade, Zekerheid, Schuilen

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel o[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]t laten zien wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige [...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...], dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]e Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]d en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsemt onze wonde[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]loed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods genade is niet afhankelijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. D[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]n. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christu[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie d[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, genade

"[...]t, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zon[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]tappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]eel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]draagt ons dag aan dag. Hij wil dat wij leven uit genade, elke dag weer. Er zijn ook bewakers buiten de gevangenis (ons hart), die onze bevrijding teg[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]enen mogen we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste weze[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door genade een volwassen relatie hebben met God. God is[...]"

"Openbaring 6 en 7 - Rampen en veel genade"
Door broeder D. Steenhuis op 22 januari 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring