#1: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, GEHEILIGD


#2: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij GEHEILIGD en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#3: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]otseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een GEHEILIGD leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oude[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#4: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]et verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en GEHEILIGD. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten tijden van Saul. Israel z[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#5: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]elijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn GEHEILIGD door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertel[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#6: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]ij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (GEHEILIGD) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij [...]"
Trefwoorden: Hoop


#7: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]rpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij GEHEILIGD. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#8: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]anderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook GEHEILIGD? Is Zijn Naam GEHEILIGD in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd geldt: Go[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'geheiligd'.