#1: "Leven in de verwachting van de komst van de Heere"

Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019.
Trefwoorden: Verwachting, BEKERING, Liefde


#2: "De bijbel, een blok aan het been?"

Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018.
Trefwoorden: BEKERING, Doop, Bevrijding


#3: "Bekering"

Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018.
Trefwoorden: Berouw, Zonde, Naderen tot God


#4: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. BEKERING betekent overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen tot Christus zoals ze was, zonder voorwaarden vooraf. Gods plan is en zal volledig [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#5: "Bekering"

Door broeder C. van Aalsburg op 27 augustus 2017.
Trefwoorden: BEKERING, Prediking, Genade


#6: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]ten. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de BEKERING van Israel. Christus is de hoop van Israel, van de volken en van ons, Zijn gemeente. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#7: "Verrekijkers"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2016.
Trefwoorden: Toekomst, Daden, BEKERING


#8: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"Er is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert: een schaap van de honderd, een schelling van de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerlin[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, BEKERING, Evangelisatie


#9: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...] eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de BEKERING van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Israel en voor onze [...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#10: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en BEKERING van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Is[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#11: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...] profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale BEKERING (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig handelen. God wordt niet moe om o[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#12: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons BEKERING en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons hart) aan Hem hebben gegeven. Is h[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#13: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, BEKERING, Elia


#14: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"God nodigt ons uit om te zijn in een overvloed van vreugde. Het Christen-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreu[...]"
Trefwoorden: Vreugde, BEKERING


#15: "Jona's zucht"

Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, BEKERING, Zuchten


#16: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Niet alleen BEKERING, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en verlossing. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe l[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#17: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, BEKERING


#18: "Wat is bekering?"

Door broeder J. Nugter op 19 november 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: BEKERING


#19: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]an vrees (Ps 56:45)
Standvastigheid (Jer 26:3)
Onaantastbaarheid (Spr 29:25
Onwankelbaarheid (Ps 125:12)

Hoe? Door BEKERING en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,... (Jes. 30:15)
BEKERING is een beslissing om te komen tot de Heere zoals je bent. Ik wil me zo overgeve[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, BEKERING


#20: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren en alleen God te dienen. BEKERING betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen en de strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, [...]"
Trefwoorden: Overgave, BEKERING


 

Gevonden:

Er zijn 20 preken gevonden over: 'bekering'.