#1: "Christus als Rechter van de wereld"

Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, BAZUIN


#2: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de BAZUIN klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopen[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#3: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, BAZUIN


#4: "De feesten des HEEREN: Dag des Geklanks"

Door broeder H. van de Lagemaat op 7 maart 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: BAZUIN, Feesten


#5: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]achten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de BAZUIN zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is h[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#6: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de BAZUIN kennen (niet alleen horen). Het geluid van de shofar klinkt nu door Zijn Woord tot ons, maar ook tot het volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#7: "Bazuinen en uitredding. Bij God geroepen!"

Door broeder D. Steenhuis op 10 mei 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: BAZUIN, Uitredding


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'bazuin'.