Preken over: "Woord van God"

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2023
Trefwoorden: Tempel, Wijsheid, Woord van God

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods Gerechtigheid

"Gods Woord dient recht gesneden te worden"
Door broeder J. Brouwer op 5 februari 2023
Trefwoorden: Schrift, Woord van God, Recht snijden

"Een hartelijk voornemen voor 2022"
Door broeder A. Haverkamp op 2 januari 2022
Trefwoorden: Voornemens, Woord van God, Reinheid

"Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen!"
Door broeder G. Vochteloo op 11 april 2021
Trefwoorden: Woord van God, Overgave, Dankzegging

"Vanuit het donker op Jezus zien"
Door broeder S. van Groningen op 6 september 2020
Trefwoorden: Woord van God, Onvergankelijkheid, Ark van het verbond

"In het berglandschap van het Woord van God..."
Door broeder G. Vochteloo op 2 augustus 2020
Trefwoorden: Bergen, Schaduw, Schuilplaats

"Een betrouwbaar Woord!"
Door broeder B. Romijn op 16 juni 2019
Trefwoorden: Woord van God, Betrouwbaar, Bijbel

"Het werkzame Woord"
Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...] leven te laten veranderen? Houden we ons aan het Woord van God? Het Woord van God kunnen wij niet veranderen, God wil ons veranderen. [...]"

"Verblijdt u in Hem"
Door broeder G. Vochteloo op 26 november 2017
Trefwoorden: Vreugde, Troost, Woord van God

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]e innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]jden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...] de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onz[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]t aangezegd, maar wij kunnen alles weten door het Woord van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dw[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]ggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de werel[...]"

"Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"
Door broeder J. Nugter op 11 september 2016
Trefwoorden: Vreugde, Woord van God, Verstand

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]lie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hij het Woord van God toe. Als we het Woord van God toepassen, dan komt er een reactie.[...]"

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"
Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing

"De brief aan Filadelfia"
Door broeder B. van den Bosch op 24 augustus 2014
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, Verwachting

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]n op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Plei[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam b[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]aminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een Woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Wo[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]or een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zi[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...] goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons g[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]telde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We ma[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoe[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]gen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons hart open[...]"

"Vrijheid en vrij zijn"
Door broeder W. Evers op 28 april 2013
Trefwoorden: Vrijheid, Geloof, Woord van God

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] De raad van Achitofel stond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]ere Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren [...]"

"De Waarheid maakt vrij"
Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012
Trefwoorden: Woord van God, Vrijheid, Discipelschap

"Het wereldwijde Woord van de Heer"
Door broeder N. van de Berg op 15 juli 2012
Trefwoorden: Blijdschap, Woord van God

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]even. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zu[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]s de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in o[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting o[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]n Gods Woord houden. Toch gehoorzaamde Petrus het Woord van God in het visioen. Cornelius hoorde het Woord van God en hij (en zijn huis) liet zich dop[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]en naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het Woord van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en haar [...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten drage[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]l vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen m[...]"

"Woord van God is als honing"
Door broeder A. Haverkamp op 18 juli 2010
Trefwoorden: Woord van God

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]ood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons.[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]n in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslo[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]uis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij gee[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]esprekken met ongelovigen. De kamerling las het Woord van God. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook de Here Jezus [...]"