#1: "Door geloofsgetuigen omringt"

Door broeder S. van Groningen op 11 augustus 2019.
Trefwoorden: Geloofsgetuigen, Geloof, VREUGDE


#2: "Verblijdt u in Hem"

Door broeder G. Vochteloo op 26 november 2017.
Trefwoorden: VREUGDE, Troost, Woord van God


#3: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich gedragen in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, VREUGDE


#4: "Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"

Door broeder J. Nugter op 11 september 2016.
Trefwoorden: VREUGDE, Woord van God, Verstand


#5: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen VREUGDE in rijkdom, maar er is VREUGDE in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#6: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...] onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn VREUGDE. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting behoren we de Here Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Liefde


#7: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"God nodigt ons uit om te zijn in een overvloed van VREUGDE. Het Christen-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn VREUGDE ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreu[...]"
Trefwoorden: VREUGDE, Bekering


#8: "Vreugde"

Door broeder J. Heijdeman op 6 mei 2012.
Trefwoorden: VREUGDE, Zegen


#9: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]us heeft Zelf gezegd dat wij geen gemakkelijk leven zouden hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te leren. Jacobus schreef dat we het voor enkel VREUGDE moeten houden als wij in velerlei verzoekingen terecht komen. God wil ons leren om op Christus alleen te zien. De Here Jezus Christus pleit voortdurend voor ons. Wij leren Gods nabijheid ervar[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#10: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]hristus is onze geestelijke Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn vader. De Here Jezus Christus is zoals Zijn Vader. Abigail: mijn vader is VREUGDE. Uiteindelijk is God de bron van onze VREUGDE. Absolom: vader van vrede. God is de Oorsprong, de Vader van de vrede. God heeft vrede tot stand gebracht door het bloed van de Here Jezus. Hij [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#11: "Vreugde, louter vreugde"

Door broeder D. Steenhuis op 10 oktober 2011.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: VREUGDE, Hooglied


#12: "Welke weg bent u ingeslagen?"

Door broeder C. Spek op 3 april 2011.
Trefwoorden: Rust, VREUGDE, Keuze


#13: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...] water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil VREUGDE geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#14: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"We kunnen door omstandigheden onze VREUGDE kwijt raken, maar de VREUGDE in de Here is onze toevlucht. De schepping spreekt van Gods grootheid en Gods VREUGDE. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een VREUGDEvolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugd[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, VREUGDE, Schepping


#15: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn VREUGDE. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaa[...]"
Trefwoorden: Feesten, VREUGDE, Loofhuttenfeest


#16: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...] Een herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een VREUGDEvol leven. Een VREUGDEvol sterven en een VREUGDEvol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#17: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de VREUGDE bij de Schelfzee moesten de Israelieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende water was. De Israelieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Vreugde'.