#1: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: VOORBEDE, Volharding, Bron van levend water


#2: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]an de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders en moeders moeten volharden om VOORBEDE te doen voor hun kinderen. De Here Jezus Christus zal komen om alles nieuw te maken! [...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#3: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, VOORBEDE, Het nieuwe verbond


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Voorbede'.