#1: "Het oog omhoog"

Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018.
Trefwoorden: Verwachting, Geest en vlees, VOLHARDING


#2: "Zien op de overste Leidsman"

Door broeder N. Groot op 19 november 2017.
Trefwoorden: Getuigen, VOLHARDING, Wedergeboorte


#3: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, VOLHARDING


#4: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, VOLHARDING, Bron van levend water


#5: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"Deze wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron.[...]"
Trefwoorden: VOLHARDING, Wedloop


#6: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"De tijdsgeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, VOLHARDING


#7: "Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"

Door broeder B. van der Bosch op 16 juni 2013.
Trefwoorden: VOLHARDING, Reinheid, Wederkomst van Christus


#8: "De volharding van Jozef"

Door broeder N. Groot op 27 februari 2011.
Trefwoorden: Jozef, Vertrouwen, Hoop


#9: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]t. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben VOLHARDING nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag genomen doo[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, VOLHARDING


#10: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...] Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent VOLHARDING, het betekent geestelijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het vlees blijft helaas aanwezig. Het vlees zoekt de dingen op die goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Volharding'.