Preken over: "Verzoening"

"De Middelaar tussen God en mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 23 januari 2022
Trefwoorden: Middelaar, Verzoening, Tabernakel

"Wel-Geluk-Zalig!"
Door broeder G. Vochteloo op 24 januari 2021
Trefwoorden: Welgelukzalig, Vergeving, Verzoening

"De bediening volmaken"
Door broeder B. Romijn op 29 december 2019
Trefwoorden: Bediening, Volheid, Verzoening

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en Verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenh[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om Verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de rui[...]"

"Jozef leeft. Jezus leeft!"
Door broeder A. Haverkamp op 5 april 2015
Trefwoorden: Pasen, Verzoening, Jozef

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...] van Christus te leven. We mogen de boodschap van Verzoening uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Z[...]"

"Laat u met God verzoenen (kort fragment)"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Verzoening

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...], maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, Verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis to[...]"

"De feesten des HEEREN: Jom Kippoer"
Door broeder H. van de Lagemaat op 4 april 2012
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Jom Kippoer, Verzoening

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde Verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het no[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]efde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als Verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof[...]"

"Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"
Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011
Trefwoorden: Verzoening, Wederkomst, Hemelvaart

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...] uiteindelijk ingrijpen, maar er is nu redding en Verzoening mogelijk. We leven nu in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdienst[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]erbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en Verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen.[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de Verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]us is voor onze zonden gestorven tot een volkomen Verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten h[...]"