Preken over: "Verwachting"

"Onze hulp en verwachting zijn van de Heere"
Door broeder G. Vochteloo op 29 januari 2023
Trefwoorden: Hulp, Votum en groet, Zegen

"Is de Heere ook in 2023 uw verwachting?"
Door broeder A. Haverkamp op 15 januari 2023
Trefwoorden: Verwachting, Verlossing, Hoopvolle toekomst

"God zal ten allen tijde voorzien"
Door broeder A. de Jongh op 17 juli 2022
Trefwoorden: Gerechtigheid, Verwachting, Dankbaarheid

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, Hogepriester, Geloof

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"Gaat Jezus voorbij?"
Door broeder H. Frinsel op 25 april 2021
Trefwoorden: Emmaus, Verwachting, Verwarring

"Leven uit verwachting"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2020
Trefwoorden: Hoop, Verwachting, Toekomst

"Leven in de verwachting van de komst van de Heere"
Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019
Trefwoorden: Verwachting, Bekering, Liefde

"Een verwachtingsvol nieuw jaar"
Door broeder B. van den Bosch op 30 december 2018
Trefwoorden: Tijd, Toorn van God, Genade

"Het oog omhoog"
Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018
Trefwoorden: Verwachting, Geest en vlees, Volharding

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]od. We mogen leven als priesters met een levende Verwachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de we[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"De lofzang van Zacherias"
Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016
Trefwoorden: Profetie, Verwachting, Belofte

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]jn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen Verwachtingen van de rijkdom van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toevertrouwen aan God, wan[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]erder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke Verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Chri[...]"

"De brief aan Filadelfia"
Door broeder B. van den Bosch op 24 augustus 2014
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, Verwachting

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]ten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe Verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden [...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]en, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de Verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van Go[...]"

"Verwachting na kerst"
Door broeder B. van den Bosch op 29 december 2013
Trefwoorden: Vrees, Verwachting, Verlossing

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in Verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"Wij hebben allemaal onze eigen Verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse Verwachting. Zonder die hoop wordt[...]"

"Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"
Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012
Trefwoorden: Verwachting

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"De Joden hebben een aardse Verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfbe[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]gelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge Verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]j als wij in de problemen zitten? Van wie is onze Verwachting?[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Zoeken, Verwachting

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]rwachtte zijn heil van God alleen. (David was 'in Verwachting'). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rot[...]"