#1: "Hoop en Vertrouwen"

Door broeder W. Evers op 6 januari 2019.
Trefwoorden: Hoop, VERTROUWEN


#2: "De worsteling van het geloof"

Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017.
Trefwoorden: Tegenspoed, VERTROUWEN, Jakob


#3: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]et ware zijn zoon geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Iza?k zou terugkeren. Abraham stelde zijn VERTROUWEN op de opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er eeuwig leven kla[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#4: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te VERTROUWEN en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is VERTROUWEN dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen ??n vrouw[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#5: "Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: VERTROUWEN, Genade, Redder


#6: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...] aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons VERTROUWEN in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met gevoel. Als [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#7: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] kwam. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen verwachtingen van de rijkdom van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toeVERTROUWEN aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#8: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#9: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]dat wij onze knie?n moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan VERTROUWEN we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, dan spreken we met elkaar met psalmen, gezangen en geestelijk[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#10: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"Mensen voelen zich vaak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel mensen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, VERTROUWEN


#11: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]iefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toeVERTROUWEN. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#12: "Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"

Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015.
Trefwoorden: VERTROUWEN, Geloof, Josafat


#13: "God is goed"

Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014.
Trefwoorden: Beproeving, VERTROUWEN op God, Asaf


#14: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: Abraham, VERTROUWEN op God, Geloof


#15: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]/>
1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde VERTROUWEN op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Zich genomen.

[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#16: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem VERTROUWEN. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te volgen [...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, VERTROUWEN


#17: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]engen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin ze onzichtbaar in de wereld proberen te zijn. Israel moe st leren om niet te VERTROUWEN op hun eigen inzicht. God zal hen verlossen door Zijn Woord. De vierde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin het volk veel handel zal drijven. God zal hen verlossen uit hand[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#18: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]et alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in VERTROUWEN. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhie[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#19: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (VERTROUWEN op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden v[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#20: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, VERTROUWEN op God, Geloof


#21: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]root! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in VERTROUWEN op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#22: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]d kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toeVERTROUWEN. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat g[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#23: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]ebed, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te VERTROUWEN, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#24: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: VERTROUWEN, Redding, Luisteren


#25: "God heeft een tijd voor alle dingen"

Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013.

"Niet onze tijd, maar Zijn tijd.
Niet onze manieren, maar Zijn manier.
Niet onze wegen, maar Zijn weg.
Wij zijn beperkt, maar God overziet alle dingen over alle tijden.[...]"
Trefwoorden: Tijd, VERTROUWEN, Evangelisatie


#26: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]goede. God heeft een plan met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god VERTROUWEN; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (verdrukking, benauwdheid, enz.).Wij worden niet gespaard voor de verdrukking etc., maar God maakt ons overwinnaars.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#27: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen VERTROUWEN in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: VERTROUWEN op God, Profetie, Antichrist


#28: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: VERTROUWEN op God, Denken


#29: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]tigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we VERTROUWEN op Hem! [...]"
Trefwoorden: Hoop, VERTROUWEN, Fundament


#30: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]jder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun VERTROUWEN op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul[...]"
Trefwoorden: Angst, VERTROUWEN op God, Onderschatting


#31: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"David was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn VERTROUWEN op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#32: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]jn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons VERTROUWEN meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou ste[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#33: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]jn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen VERTROUWEN. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn vader. De Here Jezus Christus is zoals Zijn Vader. Abigail: mi[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#34: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we VERTROUWEN op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#35: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]eluisterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn VERTROUWEN op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het noodlot en zag Ben[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#36: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit VERTROUWEN op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op d[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, VERTROUWEN op God


#37: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een mens. God wil ons laten ervaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het VERTROUWEN van de blindgeborene door hem naar het bad van Siloam te sturen. Wij leven als het ware in een stad omringd door vijanden. Wij leven in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#38: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...] hebben niet ontvangen wat we wel hadden verdiend). De Here Jezus Christus kwam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen VERTROUWEN op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast VERTROUWEN Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van bove[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#39: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]re en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te VERTROUWEN op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoo[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#40: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap


#41: "Vertrouwen op God"

Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011.
Trefwoorden: VERTROUWEN, Zoeken, Verwachting


#42: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: VERTROUWEN, Verwachting, Overgave


#43: "De volharding van Jozef"

Door broeder N. Groot op 27 februari 2011.
Trefwoorden: Jozef, VERTROUWEN, Hoop


#44: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]g doen, heeft Abraham gelachen, maar Sara? heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons VERTROUWEN op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboo[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#45: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]e morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kana?n begon bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan leren te VERTROUWEN op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#46: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]d riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te VERTROUWEN. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons roept? God kan ons pas gebruiken en zegenen als wij alles los laten en op Hem VERTROUWEN. God stuurt ook ons op weg zonder dat wij precies weten[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, VERTROUWEN


#47: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons VERTROUWEN volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) b[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#48: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"VERTROUWEN betekend: continu?teit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten.

VERTROUWEN in God staat haaks op het VERTROUWEN van de wereld. Daar wordt het VERTROUWEN opgezegd.
Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik za[...]"
Trefwoorden: VERTROUWEN, Bekering


#49: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]us. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig VERTROUWEN, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#50: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]enzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is VERTROUWEN dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nat[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


#51: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...] God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, VERTROUWEN in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 51 preken gevonden over: 'Vertrouwen'.