Preken over: "Verlossing"

"Is de Heere ook in 2023 uw verwachting?"
Door broeder A. Haverkamp op 15 januari 2023
Trefwoorden: Verwachting, Verlossing, Hoopvolle toekomst

"Vertrouwen op God in deze tijd"
Door broeder P. van der Lugt op 30 januari 2022
Trefwoorden: Toevlucht, Verlossing, Fundament

"Dankzegging en Lofprijs!"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2021
Trefwoorden: Verlossing, Dankbaarheid, Blijdschap

"In angst en benauwdheid tot de HEERE roepen"
Door broeder P. van der Lugt op 29 maart 2020
Trefwoorden: Angst, Verlossing, Benauwdheid

"Verlossing door Jezus bloed"
Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018
Trefwoorden: Bedrog, Verlossing, Tabernakel

"Houdt vast!"
Door broeder H. Frinsel op 27 mei 2018
Trefwoorden: Voorspoed, Vervolging, Verlossing

"Het zilver van verlossing"
Door broeder P. van der Lugt op 15 april 2018
Trefwoorden: Pesach, Verlossing

"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"
Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, Verlossing

"Het leven op aarde"
Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018
Trefwoorden: Ongerechtigheden, Vergeving, Verlossing

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]ht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze Verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op [...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen

"Verlossing"
Door broeder P. van der Lugt op 18 september 2016
Trefwoorden: Daniel, Trouw, Verlossing

"Hoop op God!"
Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016
Trefwoorden: Korach, Verlossing, Genade

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze Verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Chris[...]"

"Het Lam"
Door broeder P. van der Lugt op 22 maart 2015
Trefwoorden: Pesach, Lam, Verlossing

"Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"
Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, Verlossing

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om Verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen va[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]eel anders. Wij leven nu in de verwachting van de Verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De scheppi[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]g van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft Verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of[...]"

"Verwachting na kerst"
Door broeder B. van den Bosch op 29 december 2013
Trefwoorden: Vrees, Verwachting, Verlossing

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van Verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn Verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De Verlossing van Israel w[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]rwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de Verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]over het karakter van God. Hosea's naam betekent Verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea[...]"

"Wat bevrijding werkelijk betekend"
Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013
Trefwoorden: Bevrijding, Verlossing, Genade

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]us. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is Verlossing, genade in Christus.[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of Verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. [...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]gen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en Verlossing. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe leven, maar willen de oude mens niet op[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]l niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een Verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er i[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]wachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: Verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde [...]"

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, Verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en beho[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]us. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de Verlossing. De Verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan [...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]e weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen Verlossing. Alleen God komt toe alle eer in ons leven. Alles bestaat tot glorie van God. God wil t[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...] in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze Verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. E[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]s stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar Verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet allee[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze Verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlij[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]omdat ik U nodig heb. In de Heere vind je rust en Verlossing. Al begrijp je het niet, voel je het niet: Rust in de Heere. [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze Verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rust[...]"