Preken over: "Verlosser"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]ok dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden.[...]"

"De hemelen vertellen Gods eer"
Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015
Trefwoorden: Hoogmoed, Verlosser, Hemel

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...] begint met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]h's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent [...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de [...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]nauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"