Preken over: "Verbond"

"Geestelijke volwassenheid"
Door broeder G. Mes op 7 juli 2024
Trefwoorden: Volwassenheid, Verbond, Trouw

"Het nieuwe verbond (deel 2)"
Door broeder H. Schouten op 22 mei 2024
Uit de serie: "Het nieuwe Verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, Hogepriester

"Het nieuwe verbond (deel 1)"
Door broeder H. Schouten op 24 april 2024
Uit de serie: "Het nieuwe Verbond".
Trefwoorden: Israël, Bloed, Sacramenten

"Davidische- en landverbond"
Door broeder H. Schouten op 20 maart 2024
Uit de serie: "Het nieuwe Verbond".
Trefwoorden: Verbond

"Noachitischeverbond"
Door broeder H. Schouten op 21 februari 2024
Uit de serie: "Het nieuwe Verbond".
Trefwoorden: Ark, Bloed, Onaanklaagbaar

"Oorspong van het verbond / Adamitisch verbond"
Door broeder H. Schouten op 24 januari 2024
Uit de serie: "Het nieuwe Verbond".
Trefwoorden: Verbond, Bloed, Adamitisch Verbond

"De profetische oproep"
Door broeder J. Nugter op 22 november 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Profetie, Oproep, Verbond

"Rachab en de verkenners / Een bijzonder verbond"
Door broeder H. Huijzer op 18 juni 2023
Trefwoorden: Rachab, Verkenners, Verbond

"Verbonden aan één Man"
Door broeder B. van den Bosch op 20 maart 2022
Trefwoorden: Trouw, Verleiding, Opdracht

"Verbond, Verootmoediging & Lofprijs"
Door broeder J. Nugter op 10 januari 2021
Trefwoorden: Verootmoediging, Lofprijs, Verbond

"Vanuit het donker op Jezus zien"
Door broeder S. van Groningen op 6 september 2020
Trefwoorden: Woord van God, Onvergankelijkheid, Ark van het Verbond

"Indien u geproefd hebt dat de Heere goed is..."
Door broeder H. Huijzer op 4 augustus 2019
Trefwoorden: Verbond, Trouw, Ontferming

"De mannelijke besnijdenis"
Door broeder P. van der Lugt op 7 juli 2019
Trefwoorden: Stenen mes, Rots, Teken van Verbond

"Israel in de belangstelling"
Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]verslavingen voor mannen. Als mannen mogen we een Verbond sluiten met onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson d[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]er positie gegeven. God sluit met Israel allerlei Verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de Verbonden. De Israelieten hebben [...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]art weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem Verbonden. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en nie[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]igheid moest worden gehandhaafd, want God had een Verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]nnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn Verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Jo[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]jd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich Verbonden met het volk Israel. Hij heeft Verbonden gesloten met Israel. Aan de Verbonden waren ook v[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]ijn lichaam. Wij zijn een geest met Hem. Wij zijn Verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]n. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk Verbond met de mensen gesloten. Als God de boog ziet (als God het bloed op de dorpels ziet....), dan[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]n Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God Verbond Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk gezie[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe Verbond

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...] om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij Verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer v[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]eere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]stus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is Verbonden met ons. [...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]grote afstand tussen de Joden en de heidenen. Een Verbond is een aantal afspraken tussen minstens twee partijen of mensen. God sloot een Verbond met A[...]"