Preken over: "Tijd"

"Toch weer een tempel in Jeruzalem"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Tempel, Jeruzalem, EindTijd

"Europa in een ijzeren greep"
Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Europa, EindTijd, Romeinse rijk

"Eind-tijd of nu-tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 april 2023
Trefwoorden: Misleiding, Angst, Gezag

"Het laatste uur"
Door broeder J. Nugter op 19 maart 2023
Trefwoorden: EindTijd, Antichrist, Waakzaamheid

"God zal ten allen tijde voorzien"
Door broeder A. de Jongh op 17 juli 2022
Trefwoorden: Gerechtigheid, Verwachting, Dankbaarheid

"Verblijdt u altijd in de Heere"
Door broeder G. Vochteloo op 20 februari 2022
Trefwoorden: Blijdschap, Goedertieren, Bron

"Vertrouwen op God in deze tijd"
Door broeder P. van der Lugt op 30 januari 2022
Trefwoorden: Toevlucht, Verlossing, Fundament

"Wat de tijden betreft..."
Door broeder P. van der Lugt op 12 december 2021
Trefwoorden: Wederkomst, Geloof, Liefde

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, EindTijd

"In deze Tijd van corona, vaccinaties en QR-codes en alle gesprekken daaromtrent, is het belangrijk om Gods Woord recht te snijden, zodat we het juiste[...]"

"Het Profetische Woord"
Door broeder C. Stier op 31 oktober 2021
Trefwoorden: Profetisch Woord, EindTijd, Morgenster

"Wie zal voor Zijn aangezicht bestaan?"
Door broeder H. Huijzer op 19 september 2021
Trefwoorden: Ontzagwekkend, EindTijd, Toorn

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Licht der wereld, GenadeTijd

"De Tijd"
Door broeder J. Heijdeman op 7 maart 2021
Trefwoorden: Tijd, Sterven, Vreugde

"Tekenen van de eindtijd"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2020
Trefwoorden: EindTijd, Geheimenis, Evangelie

"Les tijdens Coronacrisis"
Door broeder H. Huijzer op 25 oktober 2020
Trefwoorden: Koning, Opname, Wederkomst

"Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"
Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, Geheimenis

"Verblijd u altijd in de Heere"
Door broeder H. Huijzer op 23 juni 2019
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Verblijden

"De God Die antwoordt met vuur en regen"
Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019
Uit de serie: "Leven in een Tijd van verval".
Trefwoorden: EindTijd, Antwoorden, Elia

"Op weg naar herstel"
Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019
Uit de serie: "Leven in een Tijd van verval".
Trefwoorden: Herstel, EindTijd

"Het leven van Job"
Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019
Trefwoorden: GenadeTijd, Ingrijpen

"Overleven in een tijd van verval"
Door broeder B. van Twillert op 13 maart 2019
Uit de serie: "Leven in een Tijd van verval".
Trefwoorden: Leven, Verval

"Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"
Door broeder B. van Twillert op 13 februari 2019
Uit de serie: "Leven in een Tijd van verval".
Trefwoorden: Verval

"Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."
Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, Profetisch woord

"Een verwachtingsvol nieuw jaar"
Door broeder B. van den Bosch op 30 december 2018
Trefwoorden: Tijd, Toorn van God, Genade

"Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"
Door broeder J. Brouwer op 9 september 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zien, Tijd, Zwijgen

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]wereld geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze Tijd en geld naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en w[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]r. Bij de zesde belofte was er sprake van een maalTijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Plei[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"Het geloof van Abraham groeide Tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof wer[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...] ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er alTijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]adab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de Tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging va[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]ning het volk Israel te leiden. Jethro kwam enige Tijd later Zippora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. Vervolgens gaf Jethro Mozes een advies[...]"

"Kennen we onze bijbel?"
Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017
Trefwoorden: Profetie, Schrift, EindTijd

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In Tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omst[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]e Here Jezus Christus en zij houden samen een maalTijd. Dit was de derde maalTijd in korte Tijd. Tijdens de eerste maalTijd zei Petrus dat hij de Here[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...] dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij alTijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof v[...]"

"Occulte verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 19 april 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTijd".
Trefwoorden: Verleiding, Occultisme, Genezing

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"Theologische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 februari 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTijd".
Trefwoorden: Theologie, Verleiding, EindTijd

"Zie toe, dat niemand u verleide"
Door broeder B. van Twillert op 11 januari 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindTijd".
Trefwoorden: EindTijd, Verleiding

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De Tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier Tijdelijk. Wat we hier doen is onvolma[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]f wordt ons hart verleid door de afgoden van deze Tijd? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duisternis.[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...] de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille Tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaa[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de Tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze Tijd ook het geval is. Door M[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]er en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd alTijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen gewee[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de Tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld g[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...] koos om verder te kijken dan het lijden van deze Tijd. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn leven moeilijk ma[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een Tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed [...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een Tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen ble[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]nsen. De discipelen vingen 153 grote vissen. DesTijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het eva[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...] Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er alTijd, ook al ervaren we dat niet alTijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. E[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de Tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende [...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]n hart voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging alTijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Israel blind was v[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, EindTijd

"In wat voor Tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...] van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn Tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De Tijdelijke rijkdommen van deze aar[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]e wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet alTijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Chr[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]t veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is alTijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aardse[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de Tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en ni[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"De Tijdsgeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De Tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Do[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]n. De ark (van God) was de troon van God op aarde Tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de me[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]b niet. Hij wilde Jakob vergeven. God beloofde alTijd bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Zijn Woord om dat te doen. God zocht Jako[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]n nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (alTijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de verheerlijking van Gods majestei[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet alTijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Chri[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]l vertrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een Tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal d[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten Tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn [...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkerTijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan me[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]s. God vraagt van ons drie dingen, maar Hij is alTijd bij ons. Hij is het licht in ons leven. [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]een profeet opstond. De godsdienst bestond in die Tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwa[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]de doper. Een deel van het volk verwachtte in die Tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des He[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]e Israel opriep om zich te bekeren. Er was in die Tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en haa[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik (broos, Tijdelijk), maar David gezalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een beeld van de Here J[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]t leven van de verlamde lijkt de frustratie van alTijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze [...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...] zo onverstandig handelen en toch mogen we voor alTijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; da[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, EindTijd, Dwaalleraars

"[...]tie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een Tijd die lijkt op de Tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd [...]"

"God heeft een tijd voor alle dingen"
Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013
Trefwoorden: Tijd, Vertrouwen, Evangelisatie

"Niet onze Tijd, maar Zijn Tijd.<br/> Niet onze manieren, maar Zijn manier.<br/> Niet onze wegen, maar Zijn weg.<br/> Wij zijn beperkt, maar God ove[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]en in Hem. De realiteit is echter dat wij niet alTijd verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zi[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een Tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een Tijd va[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]j is in de diepste put geweest voor ons. Hij is alTijd bij ons wij zijn met Christus verborgen in God.[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]r de aarde zal wel weer geoordeeld worden. In die Tijd zullen de mensen leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieu[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]uren vast in handen. God schrijft in de voltooide Tijd; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over de[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten Tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de naam van de Heere aanroepen.[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] een logische vraag, maar eerst moest er een heilsTijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de Heilige Geest m[...]"

"Dank God te allen tijden"
Door broeder C. Spek op 10 juni 2012
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, Toekomst

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is Tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De [...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]n we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze Tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]t. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij alTijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]od geeft ons geen te moeilijke opdracht. Hij is alTijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]at wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die Tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezu[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]p de eerste plaats. Het lijden van Christus zal alTijd zichtbaar zijn in het leven van Zijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen [...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...] ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. Tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]n Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft alTijd Dezelfde. Daarom mogen we alTijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wi[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]rmen het huis van God. God had de tempel, gebouwd Tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]or Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet alTijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdra[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]s van Hem verwachten. We moeten het niet van deze Tijd verwachten, maar van de toekomstige Tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een k[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]ezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde Tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade [...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...] onze hoeden zijn voor de gouden beelden van deze Tijd. De drie vrienden van Daniel zijn zuiver, puur en rein. Wij moeten onszelf zuiver, puur en rein[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]uitgebreide samenvatting. </b> Jack staat geruime Tijd stil bij de positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de [...]"

"Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Jeruzalem

"Alarm in de kerk; de Geest komt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Heilige Geest

"Wie heeft de wijsheid in pacht?"
Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2011
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Wijsheid

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...] houden steeds meer van zichzelf. We leven in een Tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun e[...]"

"God zorgt voor zijn volk"
Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Israel

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]nken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet alTijd veilig te zijn. We mogen ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wi[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...] vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in Tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan God[...]"

"Een grote opwekking"
Door broeder D. Steenhuis op 10 januari 2011
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Opwekking

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]zijn door het Woord van God. Het is nog een korte Tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus.[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het Tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christ[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]n trekken ons van God vandaan, maar God wil ons alTijd opzoeken. Houd jij jezelf voor de gek? (Jac. 1:8) Zijn wij onkwetsbaar of een uilenbal? (Jac. 1[...]"

"God dienen naar eigen idee"
Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Dienen

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]ven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en alTijd bereid onze zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]net, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een Tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkhed[...]"

"Herstel omstreeks 2011"
Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2010
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Christus

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]m aan als Adonai (de Heer). David herinnerde zich Tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil[...]"

"Gebrek aan kennis van God wreekt zich"
Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2010
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Kennis

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]elijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze Tijd. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks z[...]"

"Israel in de beklaagdenbank"
Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010
Uit de serie: "Profeten in barre Tijden".
Trefwoorden: Israel

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]and blijven, maar in ons hart komen. We moeten de Tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en a[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]zus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkerTijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doe[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons alTijd volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: EindTijd, Grote verdrukking

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de Tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezu[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...] het Woord. Wij krijgen het Woord van God voor de Tijd dat wij op aarde leven, zoals de Israelieten het manna ontvingen totdat zij in het beloofde lan[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]ind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet alTijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij i[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Pr[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"Het lijden van de tegenwoordige Tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, ver[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"Het leven is moeilijk, 't Gaat niet alTijd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is. <br/> <br/>[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]re Jezus is door woorden en daden. Bij deze maalTijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om d[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die Tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwa[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]n Zijn Zoon de Here Jezus. Hij was voor een korte Tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de h[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]ijke gebeurtenissen plaats zullen vinden. In deze Tijd is er veel angst voor wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemiti[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"De tekenen van de Tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit[...]"