#1: "Jeruzalem dat ik bemin"

Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019.
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, TEMPEL


#2: "Hosanna! "

Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019.
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, TEMPEL


#3: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: TEMPEL, Afgoderij, Hogepriester


#4: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]ristus Zich opnieuw openbaren aan Israel. God gaat dan afrekening houden. De Here Jezus Christus zal regeren in vrede voor duizend jaar. We zijn een TEMPEL van God. We worden opgeroepen om de duivel, de zonden te weerstaan. We worden aangespoord om ons vast te houden aan Gods Woord. Gods plan met ons leven is dat we Hem zien van aangezicht tot aan[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#5: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de TEMPEL gebouwd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geliefde laten offeren. God heeft Zijn[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#6: "De Heer heeft geen stenen tempel nodig"

Door broeder A. van den Berk op 26 februari 2017.
Trefwoorden: Schuldgevoel, Fouten corrigeren, Tent


#7: "Het gaat niet om mensen maar om God"

Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016.
Trefwoorden: TEMPEL, Uit liefde, Geven


#8: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]il gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de TEMPEL laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt word[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#9: "Koning Josia: een beeld van Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015.
Trefwoorden: Josia, TEMPEL


#10: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"De bouw van de twee pilaren in de TEMPEL wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de TEMPEL. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De TEMPEL en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#11: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testament HEERE (met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de TEMPEL verschijnen. Nu is ons lichaam een TEMPEL van God. Nehemia moest de TEMPEL reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn TEMPEL. Hij bekwaamt mensen, die Hi[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#12: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]nze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de TEMPEL. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en o[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#13: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]n een geest met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een TEMPEL van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, TEMPEL


#14: "Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"

Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013.
Trefwoorden: Sabbat, TEMPEL, Rust


#15: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]ntmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de TEMPEL: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#16: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...] De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de TEMPEL, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede TEMPEL kunnen we niet lezen dat God de TEMPEL had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een vee[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#17: "De kandelaar die niet bijgevuld hoeft te worden"

Door broeder A. van den Berk op 23 oktober 2011.
Trefwoorden: Visioen, Kandelaar, TEMPEL


#18: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later zien en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de TEMPEL zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons beschikbaar stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hij heeft Zich voor ons[...]"
Trefwoorden: Horen


#19: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"We kunnen ontmoedigd zijn, terwijl wij denken te werken voor de Here. Zerubbabel wilde graag de TEMPEL voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. Vervolgens stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bem[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#20: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]ac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de TEMPEL om de TEMPEL te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mogen Hem eren. [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#21: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]tille, sombere sfeer. Maar heiligheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de TEMPEL waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de TEMPELdienst. Van nature zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebb[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#22: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]en ons ook.

Wij moeten niets meer, ons hart openen, Hem toelaten. Hem als het ware alles laten doen!

Jezus gaat naar het TEMPELplein, er is een vrijmarkt op het TEMPELplein, er wordt gehandeld, afgedongen. In schril contrast met God die alles gaf en Jezus die Zichzelf gaf. Jezus reinigt de TEMPEL. Ze vragen naar Zijn be[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'Tempel'.