Preken over: "Rots"

"Is het goed met uw ziel?"
Door broeder B. van den Bosch op 15 september 2019
Trefwoorden: Ziel, Heil, Rots

"De HEERE is mijn ..."
Door broeder P. van der Lugt op 1 september 2019
Trefwoorden: Rots, Burcht, Bevrijder

"De mannelijke besnijdenis"
Door broeder P. van der Lugt op 7 juli 2019
Trefwoorden: Stenen mes, Rots, Teken van verbond

"Uit genade zalig"
Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019
Trefwoorden: Genade, Rots

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]en we niet zo snel uit balans: Hij zet ons op een Rots. [...]"

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"K = Koning der Koningen<br/> E = Eeuwige Rots<br/> R = Rechtvaardige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...] en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid ui[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]engt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en tRots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Israelieten. We kunnen God vinden in Christus Jezus, [...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]enstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een Rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]t het beloofde land ingaan. Mozes had niet tot de Rots gesproken, maar hij had de Rots geslagen. De Rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat i[...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]d was 'in verwachting'). David beleed dat God zij Rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen Rots, waarop wij veilig denken te wonen. Ma[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...] van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. TRots, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijz[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]ij in het beloofde land aankwamen. Christus is de Rots. De Rots gaf honing. Honing is dus een beeld van het Woord van God. De Bijbel nodigt ons uit zo[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]k op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze Rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot[...]"