#1: "Johannes over Europa "

Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2020.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Beest, Lam, Troon


#2: "Paulus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Israel, PROFETIE, Doop


#3: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus


#4: "De Heere Jezus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Bovenzaal, PROFETIE


#5: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg


#6: "Johannes de Doper over de Heere Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019.
Uit de serie: "PROFETIE".
Trefwoorden: Johannes de Doper, PROFETIE, Boom des Levens


#7: "Zefanja - Verborgen in God"

Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, PROFETIE, Afgoden


#8: "De voorzegging van de komst van de Koning"

Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koning, PROFETIE


#9: "Kennen we onze bijbel?"

Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017.
Trefwoorden: PROFETIE, Schrift, Eindtijd


#10: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, PROFETIEën


#11: "De lofzang van Zacherias"

Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016.
Trefwoorden: PROFETIE, Verwachting, Belofte


#12: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: PROFETIE, Nood, Gastvrijheid


#13: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, PROFETIE, Pinksteren


#14: "Wat is je toekomst?"

Door broeder B. van der Bosch op 21 juni 2015.
Trefwoorden: Toekomst, PROFETIE, Gehoorzaamheid


#15: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...] (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel PROFETIE?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intiem[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#16: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]rlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel PROFETIE?n vervuld en er moeten nog ongeveer 200 PROFETIE?n vervuld worden. God is soeverein. Waakzaam zijn betekend het loslaten van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan dienen. Verw[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#17: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]legd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de PROFETIE in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal on[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#18: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, PROFETIE, Antichrist


#19: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"

Door broeder C. Stier op 16 januari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, PROFETIE


#20: "Uw Koninkrijk kome - Deel 4"

Door broeder F. ter Velde op 3 december 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, PROFETIE


#21: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...], maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze PROFETIE is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#22: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]len wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De PROFETIEen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente v[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#23: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"Deze psalm beschrijft de mens als koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de me[...]"
Trefwoorden: PROFETIE, Heerlijkheid, Positie


#24: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]en van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de PROFETIE van Joel. De beloften in deze PROFETIE zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst vervuld worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal word[...]"
Trefwoorden: PROFETIE, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 24 preken gevonden over: 'Profetie'.