#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. Bekering betekent OVERGAVE en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen tot Christus zoals ze was, zonder voorwaarden vooraf. Gods plan is en zal volledig worden uitgevoerd.[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "Overgave"

Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017.
Trefwoorden: Toewijding, OVERGAVE, Verlangend


#3: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]e Jezus nodig hebben voor vergeving van onze zonden, dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, OVERGAVE aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn gemeente vormen. [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#4: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"De psalm begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een OVERGAVE aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#5: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, OVERGAVE


#6: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: OVERGAVE


#7: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]elatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren en alleen God te dienen. Bekering betekent een totale OVERGAVE aan God. Na een volledige OVERGAVE zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen en de strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, verootmoedigden zich. Durven [...]"
Trefwoorden: OVERGAVE, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Overgave'.