Preken over: "Opstand"

"God komt onze torens bekijken"
Door broeder N. van de Berg op 2 juni 2024
Trefwoorden: Babel, Opstand, Gerechtigheid

"De Hemelvaart"
Door broeder A. van Andel op 9 mei 2024
Trefwoorden: Hemel, Opgevaren, Opstanding

"De derde dag"
Door broeder G. Vochteloo op 7 april 2024
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Opstanding

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder P. van der Lugt op 31 maart 2024
Trefwoorden: Opstanding, Wonder, Schepping

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de dood, Opstanding

"Blijft de kerk hier op aarde?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Opname van de gemeente, Verenigd met Christus, Opstanding

"De Bruiloft en de Opstanding"
Door broeder S. van Groningen op 9 april 2023
Trefwoorden: Pasen, Opstanding, Bruiloft

"Het mandaat dat de Heere Jezus geeft"
Door broeder J. Schep op 26 maart 2023
Trefwoorden: Opstanding, Mandaat, Heilige Geest

"Het gesprek van de Emmausgangers"
Door broeder J. Nugter op 24 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Geloof, Emmaus

"De opstanding naar de schriften"
Door broeder S. van Groningen op 17 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Pasen, Israel

"Hemelse mensen"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2021
Trefwoorden: Mens, Hemel, Opstanding

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2021
Trefwoorden: Bloed, Wedergeboorte, Opstanding

"Een Levende hoop in ellende, ziekte en dood"
Door broeder P. van der Lugt op 19 april 2020
Trefwoorden: Bethanie, Lazarus, Opstanding

"De Heer is waarlijk, echt waar, opgestaan!"
Door broeder S. van Groningen op 12 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Opgestaan, Pasen

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, Wedergeboren

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Bloed, Wedergeboren

"De opstanding van de doden"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019
Trefwoorden: Dood, Opstanding

"De spanning in het geloof"
Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding

"De Here Jezus is opgestaan uit de doden"
Door broeder J. Nugter op 8 april 2018
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt

"Niemand kan zomaar aan de opstanding voorbij gaan"
Door broeder A. van den Berk op 1 april 2018
Trefwoorden: Pasen, Opstanding, Zaaien

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de Opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we[...]"

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"
Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016
Trefwoorden: Opstanding, Volbracht, Kruis

"De opstanding van de Heere Jezus / De zweetdoek"
Door broeder P. van der Lugt op 27 maart 2016
Trefwoorden: Pasen, Zweetdoek, Opstanding

"De derde dag, de opstandingsdag"
Door broeder G. Vochteloo op 28 juni 2015
Trefwoorden: Opstanding, Schepping, De derde dag

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]Testament aan om te laten zien dat het lijden, de Opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat[...]"

"Opstandingen"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014
Trefwoorden: Opstanding der doden, Hogepriester

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...] is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn Opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteer[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]omst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewe[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...], de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn Opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn Opstanding. David was herder. De Here [...]"

"De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"
Door broeder B. van den Bosch op 31 maart 2013
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]fetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de Opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn e[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]n te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn Opstanding gesproken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk G[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]n wij geidentificeerd met Christus leven, dood en Opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat geest[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de Opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]od van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn Opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn Opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde chris[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de Opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelt[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...] God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn Opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de Opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht[...]"