Preken over: "Openbaring"

"De Gave van God"
Door broeder D. Steenhuis op 24 november 2019
Trefwoorden: Bedekking, Geschenk, Openbaring

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]ennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de Openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...] naar Jeruzalem te gaan: mensen die beweerden een Openbaring van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was be[...]"

"Openbaring van Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkhe[...]"

"Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"
Door broeder T. Stier op 14 december 2014
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, Hogepriester

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]aspecten van het oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"In de eerste drie hoofdstukken zien we een Openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de Openbaring van Gods karakter (in de b[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]osea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een Openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam bete[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]n rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen lev[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]nes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. D[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfberg. 1[...]"