#1: "De Gave van God"

Door broeder D. Steenhuis op 24 november 2019.
Trefwoorden: Bedekking, Geschenk, OPENBARING


#2: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"God heeft de aarde en de mens geschapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zondeval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abra[...]"
Trefwoorden: OPENBARING, Lam, Vader


#3: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de OPENBARING van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#4: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]kunnen troosten. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende mensen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan: mensen die beweerden een OPENBARING van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te sterven voor de naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#5: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015.
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding


#6: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]j gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek OPENBARING zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#7: "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

Door broeder T. Stier op 14 december 2014.
Trefwoorden: Vervulling, OPENBARING, Hogepriester


#8: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...] Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in het boek OPENBARING. [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#9: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"In de eerste drie hoofdstukken zien we een OPENBARING van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de OPENBARING van Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#10: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een OPENBARING van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#11: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot OPENBARING. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beef[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#12: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]gen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek OPENBARING, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en Hogepriester. Wij zijn nu verkle[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#13: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. OPENBARING 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de Olijfberg. 1 Thess. 4: 15 tot 18. De Here Jezus komt terug voor de gemeente. Wij zullen in wolken de Here tegemo[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Openbaring'.