#1: "Het Loofhuttenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 10 november 2019.
Trefwoorden: LOOFHUTTENFEEST, Soekot, Herder


#2: "Verblijd u altijd in de Heere"

Door broeder H. Huijzer op 23 juni 2019.
Trefwoorden: LOOFHUTTENFEEST, Verblijden


#3: "Op die dag..."

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2018.
Trefwoorden: LOOFHUTTENFEEST, Sukkoth, Yeshua


#4: "De feesten des HEEREN: Loofhuttenfeest"

Door broeder H. van de Lagemaat op 6 juni 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, LOOFHUTTENFEEST, Soekkot


#5: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het LOOFHUTTENFEEST is een van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, LOOFHUTTENFEEST


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Loofhuttenfeest'.