#1: "Levend geloof"

Door broeder J. Lukasse op 2 februari 2020.
Trefwoorden: Standvastigheid, UitLEVEN, Roeping


#2: "Blij en eensgezind leven voor de Heere"

Door broeder J. Nugter op 8 december 2019.
Trefwoorden: Evangelie, Blijdschap, Eensgezind


#3: "Leven in de verwachting van de komst van de Heere"

Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019.
Trefwoorden: Verwachting, Bekering, Liefde


#4: "De eerste jaren uit het leven van Jakob"

Door broeder J.H. Meinema op 17 november 2019.
Trefwoorden: Liegen, Bedriegen, Gevolgen


#5: "Johannes de Doper over de Heere Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, Boom des LEVENs


#6: "De God Die antwoordt met vuur en regen"

Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019.
Uit de serie: "LEVEN in een tijd van verval".
Trefwoorden: Eindtijd, Antwoorden, Elia


#7: "Op weg naar herstel"

Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019.
Uit de serie: "LEVEN in een tijd van verval".
Trefwoorden: Herstel, Eindtijd


#8: "Het leven van Job"

Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019.
Trefwoorden: Genadetijd, Ingrijpen


#9: "Overleven in een tijd van verval"

Door broeder B. van Twillert op 13 maart 2019.
Uit de serie: "LEVEN in een tijd van verval".
Trefwoorden: LEVEN, Verval


#10: "Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"

Door broeder B. van Twillert op 13 februari 2019.
Uit de serie: "LEVEN in een tijd van verval".
Trefwoorden: Verval


#11: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede


#12: "Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"

Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, LEVENd water, Evangelie


#13: "Drinken van de Bron van Levend Water"

Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Nieuw LEVEN, Bron van Jakob


#14: "Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"

Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018.
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, Verlossing


#15: "Zie het Lam van God"

Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018.
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, LEVENd water


#16: "Het leven op aarde"

Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018.
Trefwoorden: Ongerechtigheden, Vergeving, Verlossing


#17: "Ik ben het Brood des levens"

Door broeder P. van der Lugt op 18 februari 2018.
Trefwoorden: Brood, Brood des LEVENs, Ik ben


#18: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]r de Heere een groot deel van het land Kana?n hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Isra?lieten sloten compromissen met de overgebLEVEN bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor afgodendienst. Het was verschrikkelijk voor de Isra?lieten om de bewoners van het l[...]"
Trefwoorden: Eeuwig LEVEN, Verlossing, Oogsten


#19: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]rmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te LEVEN en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te LEVEN tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk v[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#20: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons LEVEN? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#21: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]an zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn LEVEN geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en LEVEN erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#22: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...] op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn LEVEN. God vroeg hem zijn zoon te offeren. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Iza?k op voordat ze bij de berg Moria kwamen. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het Lam) tot brandoffer. Hi[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#23: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn LEVEN. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#24: "Eén ding"

Door broeder G. Vochteloo op 24 september 2017.
Trefwoorden: Oude LEVEN, Alleen zijn met de Heere, Huis van God


#25: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]. De eerstgeborenen krijgen een dubbel deel. Wij worden ook eerstgeborenen genoemd. De Here Jezus Christus is de Eerstgeborene van de doden en van de LEVENden. De Here Jezus Christus is nu de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn LEVEN gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en priesters g[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#26: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]onadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Isra?l. Wij LEVEN ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distanti?ren van deze wereld. We behoren als het ware te LEVEN in tenten; wij zijn vreemd[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#27: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"God wil een relatie met ons in plaats van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons LEVEN tussen prestatie en relatie? God wil een relatie in ons LEVEN; God maakt geen verschil tussen ons priv?- en werkLEVEN. Mozes had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, LEVEN


#28: "Leven voor de dag van Jezus Christus"

Door broeder N. Groot op 23 juli 2017.
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust LEVEN


#29: "Wedergeboren tot een levende hoop"

Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017.
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding


#30: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...] plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij LEVEN echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam hee[...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#31: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons LEVEN, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#32: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]nd de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn LEVEN gegeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij het bewegen van de schoof werd een nieuw spijsoffer gebracht met twee broden (getuigenis). Hebben wi[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#33: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]d van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen ??n vrouw had Hem nodig. Het LEVEN stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om [...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#34: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]geroepen om visser van mensen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn LEVEN in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te volgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het LEVEN te geven voor de Here Jezus Christus. Dee Here Jezus Christus[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#35: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]e maken. Isra?l wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons LEVEN? LEVEN wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem bl[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#36: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen


#37: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des LEVENs


#38: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: Nieuwe schepping, LEVENd water, Eersteling


#39: "De heilige en koninklijke weg"

Door broeder B. van der Bosch op 1 januari 2017.
Trefwoorden: Vrijgekocht, LEVENswandel, De weg van de Here


#40: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]ze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen LEVEN als priesters met een LEVENde verwachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#41: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]art afdwaalt van uit het licht in e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn LEVEN, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#42: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...] natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons LEVEN meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rec[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#43: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]ere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons LEVEN aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te hou[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#44: "Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"

Door broeder J. Nugter op 11 september 2016.
Trefwoorden: Vreugde, Woord van God, Verstand


#45: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te LEVEN. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden m[...]"
Trefwoorden: LEVEN, Licht, Liefde


#46: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]Zich openbaarde aan Dani?l. De Heere zal Isra?l voorgaan in hun terugkeer naar het land Isra?l. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij LEVEN in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij LEVEN in het laatst der dagen, maar we weten dat het[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#47: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] nog steeds met Isra?l. Hij verkoos Isra?l, Hij verloste Isra?l, Hij zorgde voor Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons LEVEN, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn belofte volledig vervu[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#48: "Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"

Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016.
Trefwoorden: Opstanding, Volbracht, Kruis


#49: "Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"

Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016.
Trefwoorden: Eeuwig LEVEN


#50: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...] God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de LEVENs van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toege?igend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het ge[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#51: "Jezus ervaren in je leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 februari 2016.
Trefwoorden: God spreekt, God waakt, God beschermd


#52: "In wie vinden wij onze identiteit"

Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016.

"Een passage uit het LEVEN van David.[...]"
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël


#53: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]hristus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun LEVEN (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vruc[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#54: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het LEVEN van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#55: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]s wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn LEVEN." Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#56: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen LEVEN en we zullen met Hem LEVEN in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen [...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#57: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]nrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons LEVEN in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we zijn nog in de diepte, maar onderweg naar de hoogte waar God woont. [...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#58: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven LEVEN. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, LEVEN, Evangelie


#59: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons LEVEN in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#60: "Psalm 49"

Door broeder B. van der Bosch op 30 augustus 2015.
Trefwoorden: LEVEN voor God, Doop, Wereld


#61: "Het leven van Simson - Deel 5"

Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015.
Uit de serie: "Het LEVEN van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven


#62: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je LEVEN openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#63: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...] een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We LEVEN in een tijd waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bLEVEN naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#64: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]t voor ons geleden. Hij kan daardoor volmaakt met ons meelijden. Als wij lijden dan lijdt Hij met ons mee. Petrus beleed dat de Heer de Zoon van de LEVENde God is, maar zag niet dat de Here Jezus moest lijden. Later schreef Petrus dat we niet verbaasd moeten zijn over het lijden in ons LEVEN. Het is lijden tot heerlijkheid. Petrus ontkende dat hi[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#65: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]n vissen, maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het LEVEN van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#66: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]n we een verbond sluiten met onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig LEVEN leidt? God had een plan met het LEVEN van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn LEVEN was toegewijd aan God maar Simson leidde een d[...]"
Uit de serie: "Het LEVEN van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#67: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"God verlangt er na dat wij een echt LEVENd geloof hebben en Hij in ons LEVEN aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt LEVENd geloof wordt zichtbaar in hoe wij met onze rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te LEVEN en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar h[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#68: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig LEVEN zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#69: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...] het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. OnsLEVEN is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jong[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#70: "Jezus leven en volgen"

Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015.
Trefwoorden: Luisteren, LEVEN, Volgen


#71: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking


#72: "Waar jagen wij naar?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 november 2014.
Trefwoorden: Rijkdom, LEVEN, Eeuwig LEVEN


#73: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]t ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus Christus (de twee pilaren). We mogen elkaar aanmoedigen om rein te LEVEN.[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#74: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]dat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig LEVEN ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Isr[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#75: "Het leven van Simson - Deel 3"

Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014.
Uit de serie: "Het LEVEN van Simson".
Trefwoorden: Simson, Onrecht, Wraak


#76: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van LEVENd water


#77: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd LEVEN wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetie?n vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#78: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...] omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons LEVEN. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk LEVEN mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We m[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#79: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitLEVEN van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#80: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons LEVEN blokkeren door zonden. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in G[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#81: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]n "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij LEVEN hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder h[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#82: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]rn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons LEVEN is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de vruc[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#83: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]reidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de gemeente die nog steeds aards gericht zijn en LEVEN als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude LEVEN niet opgeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden ster[...]"
Trefwoorden: Hemel


#84: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]ef het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons LEVEN. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wi[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#85: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]God had een verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en met al het LEVEN (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#86: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]lijk) af naar Timna. We lezen nergens dat Simson God heeft geraadpleegd. Ook Simson deed wat goed was in zijn eigen ogen. Welke rot speelt God in ons LEVEN? Is Hij de regisseur van ons LEVEN? Simson was een Naziree?r. Van hem werd verwacht om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een relatie met een ongelovig meisje. Hij deed wat goed was in [...]"
Uit de serie: "Het LEVEN van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, LEVEN voor Christus


#87: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]Geloven is steeds opnieuw erkennen dat we in de duisternis waren en het Licht nodig hebben. God wil iedere keer onze ogen openen en Zijn Licht in ons LEVEN laten schijnen. Is het ons verlangen om volkomen afhankelijk te zijn van God?[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#88: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]n vlucht. Hij kende geen genade. God greep in. God beschikte een grote vis. Jona zat in het dodenrijk. Hij voelde zich verstoten, afgesloten van het LEVEN. God greep in. Hij trok het LEVEN van Jona omhoog. De Here Jezus Christus was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hij heeft Hem opgewekt. Vandaag gaat[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#89: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons LEVEN toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de t[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#90: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, LEVEN, Dood


#91: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]an Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons LEVEN te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons LEVEN verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons LEVEN verandert? Dragen w[...]"
Trefwoorden: Liefde


#92: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"Aan het einde van zijn LEVEN kijkt Jakob terug op zijn LEVEN: de Almachtige heeft hem gezegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn LEVEN heeft regelmatig geprobeerd God een handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Iza?k en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklomme[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#93: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"Als wij weten dat morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan LEVEN wij heel anders. Wij LEVEN nu in de verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij z[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#94: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]e werkelijkheid zelf : Christus. Regels lijken erg geestelijk, maar behagen slechts ons vlees. Het doel moet steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons LEVEN. We behoren puur uit Gods genade te LEVEN. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#95: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]oedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid in ons LEVEN? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Go?l!). Hij heeft de prijs betaald door het bloed van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zijn leger, maar[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#96: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]ellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig handelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons LEVEN te kunnen openbaren. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#97: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...] eigen besluiten van Abram en Sarai niet weg. De Here Jezus Christus houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons LEVEN. Hagar kon zich vernederen omdat ze God ontmoet had en God met haar meeging. Hagar had een ontmoeting met de Engel van de Here (dat is de Here Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#98: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]l. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een LEVEN zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een plan met Daniels LEVEN, hoewel hij dat niet [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#99: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het LEVEN bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de LEVENde God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#100: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...]j zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks LEVEN. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons LEVEN. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons LEVEN (niet alleen ons hart) aan[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#101: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]ou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd LEVEN te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oude testament[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#102: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...] en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu LEVEN wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#103: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We LEVEN nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we ??n. De hoorn der zalig[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#104: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]lkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen LEVEN. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Isra?li[...]"
Uit de serie: "Het LEVEN van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#105: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]ssing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons LEVEN. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige LEVEN kwijt. God wil ons toerusten op de toekomst. Als het sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leve[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, LEVEN voor Christus


#106: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]e liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw LEVEN ontvangen in Hem om voor Hem te LEVEN. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe schepping. We LEVEN [...]"
Trefwoorden: Zending


#107: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we LEVEN alsof we eeuwig LEVEN op deze aarde hebben. Het LEVEN op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeurtenissen. Er heerst een vloek over deze aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons vlees te behagen. Niet de werken van het vlees en ook de werken van de wet geven geen zin aan het LEVEN. Er is[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#108: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Isra?lieten om het LEVEN. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil o[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#109: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]artigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het LEVEN van de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#110: "Milieubewust leven is niet zaligmakend"

Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, Vergeving, Milieu


#111: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk LEVEN. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#112: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse LEVEN, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons LEVEN oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#113: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]r ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. BeLEVEN is lezen, geloven en doen. Ons LEVEN met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons lichaam is v[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#114: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich op het LEVEN van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods [...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, LEVEN


#115: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]ben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij LEVEN in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook het gezag van God[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#116: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons LEVEN, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons LEVEN. Het LEVEN van Christus moet in ons LEVEN openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het LEVEN niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, LEVEN, Vrucht dragen


#117: "Momenten uit het leven van Jozua"

Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013.
Trefwoorden: Zegen, Redder, Strijd


#118: "Leven zoals God het bedoeld heeft"

Door broeder P. van der Lugt op 17 maart 2013.
Trefwoorden: Noach, Drank, Sexualiteit


#119: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn LEVEN. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn LEVEN. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#120: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]ken voor wat Hij ons heeft gegeven. Hij heeft ons vergeving geschonken.
2. God doet alle dingen meewerken ten goede. God heeft een plan met ons LEVEN. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons LEVEN hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god vertrouwen; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles ([...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#121: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks LEVEN? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#122: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te LEVEN onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het LEVEN van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#123: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: LEVEN voor Christus


#124: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]t beloofd dat de aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worden. In die tijd zullen de mensen LEVEN zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God heeft na de zondvloed een onvoorwaardelijk verbond met de mensen gesloten. Als God de boog ziet (als G[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#125: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"

Door broeder G. de Koning op 14 december 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: LEVEN voor Christus


#126: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"

Door broeder G. de Koning op 19 oktober 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: LEVEN voor Christus


#127: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: LEVENsheiliging, Verandering, Afleggen


#128: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons LEVEN om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#129: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"

Door broeder G. de Koning op 21 september 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: LEVEN voor Christus, Wereldgezindheid


#130: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]nde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te LEVEN. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#131: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]storting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het LEVEN zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen LEVEN. We hebben eeuwig LEVEN door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en sc[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#132: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]d dat koning Salomo de naam van de Heere verheerlijkte. De koningin kwam uit nieuwsgierigheid en wilde zelf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, LEVENslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo's wijsheid, van zijn rijkdom en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd [...]"
Trefwoorden: Sjeba


#133: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]ligen. Rachab was bewogen om haar familie. Zij vroeg niet om de veiligheid van haarzelf, maar van haar familie. De verspieders stonden borg met hun LEVEN voor haar veiligheid. De Here Jezus Christus heeft borg gestaan met Zijn LEVEN voor ons. Wij hoeven niet meer te twijfelen aan ons behoud. God ziet ons heil wat niet aan onze buitenkant zit, maa[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#134: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]istus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en verlossing. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe LEVEN, maar willen de oude mens niet opgeven. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. God zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij vindt ons kostbaar[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#135: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

""Bij de Here schuil ik". De klemtoon kan op elk woord gelegd worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn LEVEN lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naa[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#136: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"De psalm beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het LEVEN van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#137: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver LEVEN. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons LEVEN. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#138: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft LEVEN. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er is daarom een lijdende kerk met pracht[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#139: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]n, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein LEVEN leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#140: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]rmate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenLEVENs maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#141: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de LEVENde relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle LEVENden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Ka?n. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#142: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...] alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons LEVEN. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus LEVEN, dood en opstanding. Ons oude, zondige LEVEN wordt afge[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#143: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

""God laat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens LEVENs het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God geb[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#144: "Betekenis van het bloed in de Bijbel"

Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, LEVEN, Bloed van het Lam


#145: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...] beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het LEVEN. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het LEVEN. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#146: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...] kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks LEVEN. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen of een andere moeilijke taak uitvoeren voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#147: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons LEVEN. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht drage[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#148: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]en. Wij zijn machteloos, wij kunnen onze eigen problemen niet oplossen. Laten we voor Hem buigen. De Here Jezus Christus is Schaap geworden om Zijn LEVEN te geven voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het oordeel in onze plaats. We mogen n[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#149: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ngst gehad om te sterven aan het kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen dienen als we ons eigen LEVEN op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijden van Christus zal altijd zichtbaar zijn in het LEVEN van Zijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit e[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#150: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]er hadden gegeven, sloot Hij de deur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wedergeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het LEVEN. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw LEVEN heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aanvaarden als Heere in je LEVEN. Israel is helaas nog niet zover, maar gelovige die ziet op Hem, wel. [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#151: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]lijk voedsel ontvangen. Door een besluit van ons kan het geestelijk voedsel opraken en drukt de honger zwaar op ons. God zoekt een gelegenheid in ons LEVEN om zich aan ons te openbaren. God weet van het verdriet en de pijn in ons LEVEN. God geeft ons kracht om de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#152: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om LEVENs te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? LEVEN we naar die rijkdom? LEVEN we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats a[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#153: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te LEVEN volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een the[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, LEVEN


#154: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"Ons sieraad is ons innerlijk LEVEN voor God. Israel was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ziel van Israel was niet verkleefd aan God. Ze luisterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zi[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#155: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]or eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof behoren wij vast voedsel te eten. We LEVEN niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden)[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#156: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]t lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beLEVEN: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. Jozef wordt verleid door Potifars vrouw en beland in de gevangenis. 3[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#157: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] Wij worden gereinigd, ontzondigd door het offer van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons LEVEN beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en wijsheid maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#158: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]s gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij LEVEN hebben en overvloed. Hij kwam LEVEN brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#159: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...] te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons LEVEN veranderen tot diep in ons LEVEN en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons we[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#160: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]hadden verdiend). De Here Jezus Christus kwam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons LEVEN. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van b[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#161: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn LEVEN gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil [...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, LEVEN


#162: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...] (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu LEVENde stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen LEVEN op te geven voor een LEVEN onder de leiding van de Here Jezus Christ[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#163: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit geloof LEVEN (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op LEVEN). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof LEVEN


#164: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te LEVEN. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons LEVEN. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#165: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...] Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het LEVEN van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het LEVEN heeft gegeven. Haar naam betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet van[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#166: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"Zoals bij de verandering van water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons LEVEN verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te lat[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#167: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...] erkenning dat God ons doorgrondt (kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave aan God. In ons LEVEN is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te LEVEN voor de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia v[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#168: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering


#169: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"De LEVENswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


#170: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bLEVEN aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, LEVEN


#171: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]l van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons LEVEN, maar bergen zullen vlak worden door de Geest van God. God zal erop toezien. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkome[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#172: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...] zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig LEVEN werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er ?? 1/2 ?? 1/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#173: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We LEVEN in een tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de LEVENsdoelen verdwaalt ied[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#174: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het LEVEN van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de te[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#175: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]s een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons LEVEN is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorbeeld nagelaten (na doen wat op het sc[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#176: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...] Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdwijnen uit het land der Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRo?: de LEVENde die mij ziet. God ziet naar ons om. Hij is de LEVENde God. Isaac had een put met LEVENd water! Water in is het Hebreeuws een meervoud. Water is het beeld van de Geest, maar ook van het Woord. [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#177: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]ken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun LEVEN. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de positie van de Joden de maatsc[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#178: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]ij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een LEVENde relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#179: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]door heel het Woord, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God ge?nspireerd. Door het Woord kunnen we God leren kennen en weten we hoe we kunnen LEVEN tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons LEVEN. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig LEVEN als we geloven in de naam van de Here Jezus, d[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#180: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...], maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het LEVEN iets te maken, maar het LEVEN gaat verder na de dood. Wij proberen te LEVEN zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoon[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#181: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]g stelt een vraag met de halve waarheid en begint een discussie. De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons LEVEN binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier als Eva werd beproefd. De Here Jezus neemt rigoureus afstand van wat de duivel zei. De Here Jezus richtte Zich op God. Om[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#182: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]eer te strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het LEVEN van Israel in Kana?n is een (voor)beeld van het christenLEVEN. Die beelden zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#183: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]dsdienst. Daar werd Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het Woord van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het LEVEN van Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#184: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...] Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature LEVEN wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de w[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#185: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...] aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig LEVEN. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezighe[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#186: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]. Deze keer sprak hij over geloofsstrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het LEVEN. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun LEVEN niet goed was, bijvoorbeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterke[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#187: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het begin van het LEVEN van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#188: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]rd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende meningen over wat nu het echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee LEVEN. Zij denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan Israel geboden om feestdagen te houden om hen eraan te herinneren wat God heeft gedaan in de [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#189: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]d is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We LEVEN in een verloren wereld. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren wereld. Als wij ??n druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. O[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#190: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]en nog zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw LEVEN geven. Wij mogen in Hem LEVEN. Wij mogen met vallen en struikelen leren te LEVEN in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons LEVEN. Wij zijn gerechtvaa[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#191: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"Er is een strijd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke LEVENs. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen h[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#192: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige LEVEN, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw LEVEN. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#193: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"God wil dat wij een heilig LEVEN leiden. Wij hebben allemaal een idee wat heilig LEVEN is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar heiligheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegew[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#194: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te LEVEN. Wij hebben nieuw LEVEN ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons LEVEN. [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#195: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...] moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol LEVEN. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig LEVEN. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#196: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij LEVEN. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij LEVEN in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#197: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des LEVENs. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des LEVENs nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voo[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#198: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...] is de bron van alle eigenschappen van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de vrede van Christus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons LEVEN. De vrede stopt conflicten in ons LEVEN. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons b[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#199: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]eft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnLEVEN. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#200: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]et aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; LEVEN werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De disci[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#201: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn LEVEN. Een last in het LEVEN belemmert het LEVEN met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het LEVEN. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: Overgave


#202: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des LEVENs (eeuwig LEVEN) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij LEVENd en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zu[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#203: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]g. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot LEVENd geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd be[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#204: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"Kunnen wij rusten in de soevereiniteit van God in ons LEVEN? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#205: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"Het LEVEN is moeilijk, 't Gaat niet altijd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#206: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]zus af. Daarom is hij niet rein.
Wie de liefde van de Here Jezus niet accepteert maar zich ertegen verzet, (zoals Judas) die ontgaat het echte LEVEN.

Jezus deed het VOOR ons en deed het ons VOOR.

Wat vraagt de Heer van ons vandaag?
Schoenen en sokken uit om te laten zien wat er aan je kleeft, de lief[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#207: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]lkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks LEVEN? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons LEVEN of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#208: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]ok tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons LEVEN is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een rivier van LEVENd water (het pro[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#209: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]d wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een LEVENde relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het LEVEN gaan. De LEVENde relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te b[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#210: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]e zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons LEVEN aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#211: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...] Geloven we dat God ons kan helpen? Het is niet onze eigen kracht, maar de kracht van de Heilige Geest wil in ons werken. God laat situaties in ons LEVEN toe, die heel moeilijk zijn voor ons. God wil ondanks deze situaties werken in ons, door de kracht van de Heilige Geest. [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


#212: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons LEVEN is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons LEVEN. Het LEVEN met Christus wordt steeds moeilijker. We moeten daarom des te meer nauwkeurig Chri[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, LEVENd water


#213: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]istus om opnieuw geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan LEVEN we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons LEVEN en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een verlange[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 213 preken gevonden over: 'Leven'.