Preken over: "Lam"

"Het Lam Gods"
Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden:

"Op Goede Vrijdag..."
Door broeder J. Nugter op 10 april 2020
Trefwoorden: Goede Vrijdag, Kruis, Lam van God

"Johannes over Europa"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Beest, Lam, Troon

"Het Lam opent de boekrol"
Door broeder J. Nugter op 2 juni 2019
Trefwoorden: Lam, Boekrol, Hemelvaart

"Het Lam"
Door broeder P. van der Lugt op 26 mei 2019
Trefwoorden: Offer, Oordeel, Elke dag

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"
Door broeder S. van Groningen op 24 maart 2019
Trefwoorden: Avondmaal, Bruid, Kruis van Golgotha

"Pinksteren"
Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018
Trefwoorden: Wind, VLammend vuur, Vrijstad

"De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"
Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg

"Zie het Lam van God"
Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, Levend water

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]n. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het Lam) tot brandoffer. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen! [...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]laats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geliefde laten offeren. God heeft Zijn hand niet[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons OfferLam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...] eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertr[...]"

"De menorah"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016
Trefwoorden: Messias, Gods heerlijkheid, OlieLamp

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]rstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een Lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. [...]"

"Openbaring van Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] de pinksterdag. Er werd voor elk beweegbrood een Lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons en tus[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]fde. Petrus kreeg de opdracht om de schapen en de Lammeren van het huis Israel te hoeden.[...]"

"Het Lam"
Door broeder P. van der Lugt op 22 maart 2015
Trefwoorden: Pesach, Lam, Verlossing

"De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"
Door broeder N. Groot op 22 februari 2015
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]ts' zien. Vervolgens kunnen we voorkomen dat een vLammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de zonde doet[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]rtigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verLamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]de dood en van de zonde. Als we weten dat ons PaasLam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein e[...]"

"Betekenis van het bloed in de Bijbel"
Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]ert in bloed en het eindigt bij het bloed van het Lammetje gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het geboortekanaal, buiten het slavenkamp van[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]rafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vLam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig i[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]ezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]eiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastkLampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de problemen zitten? Van wie is onze verwacht[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]ossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de scheppi[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]els, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende procLamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwa[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]ragen naar Zijn bevoegdheid. Hij is het echte PaasLam!<br/> <br/> Er zijn een paar Grieken die Hem willen zien Joh 12:24 zo behandelt Broeder Cor i[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...] Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het Lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aang[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]elieten. Zij riepen God om hulp. Nadat Samuel een Lam heeft geofferd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezu[...]"

"De bruiloft van het Lam"
Door broeder D. Steenhuis op 12 januari 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Bruiloft, Lam

"Openbaring 19 - De bruiloft van het Lam"
Door broeder D. Steenhuis op 10 december 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring