Preken over: "Israel"

"Wie zijn dat eigenlijk?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2023
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Israel, Bruid, Vaderhuis

"Hoop"
Door broeder B. Romijn op 4 juni 2023
Trefwoorden: Hoop, Israel, Belofte

"De berg van zegen en de berg van de vervloeking"
Door broeder D. van Wijck op 2 oktober 2022
Trefwoorden: Zegen en vloek, Gehoorzaamheid, Israel

"Voor zijn volk een wijngaard bereid"
Door broeder G. Vochteloo op 1 mei 2022
Trefwoorden: Israel, Vergelijken, Wijnstok

"De opstanding naar de schriften"
Door broeder S. van Groningen op 17 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Pasen, Israel

"Waarom een Messiaans rijk?"
Door broeder C. Stier op 8 maart 2020
Trefwoorden: Vrederijk, Adam, Israel

"Een kostbare schat"
Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020
Trefwoorden: Israel, Priesters, Schat

"Staan op Zijn beloften"
Door broeder B. Romijn op 9 februari 2020
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Jozua, Israel

"Paulus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Wat gebeurt er dan met Israel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, Opname, Gemeente

"Het Geheimenis"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus

"De Heilige van Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning

"Israel in de belangstelling"
Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Israelieten door de Heere een groot deel van het land Kanaan hebben veroverd, maar niet het hele land was verov[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]n grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Israel proberen te vernietigen. Dan zal de Here Jezus Christus Zich opnieuw openbaren aan Israel. Go[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de tempe[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]at het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...] van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenom[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Israel te leiden. Jethro kwam enige tijd later Zippora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. Ve[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]oaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Israel. Israel zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. [...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...] ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot [...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"God heeft er alles aan gedaan om Israel vruchtbaar te maken. Israel wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen vo[...]"

"Wat is het verschil met Israel?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Vluchtsteden, Israel, Jozef

"Er zal een nieuwe dag aanbreken"
Door broeder T. Stier op 11 december 2016
Trefwoorden: Israel, Messias, Licht

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]gschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Israel een goede toekomst. Israel moest zich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]e tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het onrecht[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Israel gericht. God bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Israel heeft niet gewild. Als[...]"

"In wie vinden wij onze identiteit"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]un leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]j ons ziet. God zag Mozes in de woestijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor k[...]"

"Op die dag..."
Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015
Trefwoorden: Israel, Herstel, Wederkomst

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]d Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn gebo[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld [...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]g eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Baal. Elia vertrouwde op God en God antwoordde me[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...] Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Israel het Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]rin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk...."[...]"

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"Liefde voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014
Trefwoorden: Israel, Liefde, Pijn

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]itvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omd[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]mhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn w[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...] we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop in Christus! [...]"

"Hart voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]jaar de schapen weiden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes be[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...] kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekeerde Israel. Gods ger[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...] bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in g[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]cht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Gees[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]g niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel aan. Wij kunnen niet zoals Israel zeggen dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus k[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]g groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende[...]"

"Israel heeft echt een zegen - plaats"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]gen we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal Go[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]hillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Is[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Isra[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]n wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Israel opriep om zich te bekeren. Er was in die tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zon[...]"

"Geef Israel plaats in uw midden"
Door broeder C. Spek op 1 september 2013
Trefwoorden: Israel

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]et alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]oof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekr[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]der. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eig[...]"

"Geen vermenging van wet en evangelie"
Door broeder T. Stier op 26 mei 2013
Trefwoorden: Israel, Genade, Wet

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"
Door broeder T. Stier op 17 april 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"
Door broeder C. Stier op 13 februari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]avid beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David[...]"

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"
Door broeder C. Stier op 16 januari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie

"Uw Koninkrijk kome - Deel 3"
Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Israel, Profetisch

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]rzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er t[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]ilistijnen waren een voortdurende bedreiging voor Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliat[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]ndigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, [...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...] Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Ma[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]wij hoe heilig God is? God kende het leed van de Israelieten, maar Hij kent ook ons leed. God daalde neer om Zijn volk te redden. Ook de Here Jezus i[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeente en de schepping. [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]f van het oordeel in onze plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]ij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zic[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]en. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"Ons sieraad is ons innerlijk leven voor God. Israel was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ziel van Israel was niet verkleefd aan God.[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor z[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...] zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwij[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]m) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij moge[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]r Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde ge[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...] vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...] Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]e Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij d[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bl[...]"

"Gods liefde voor Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, Israel

"Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011
Trefwoorden: Koning, Israel, Hogepriester

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]ensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de [...]"

"God zorgt voor zijn volk"
Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]n tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de positie van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling w[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"Vlak voordat Israel Kanaan binnen trok heeft God beloofd, dat God Israel nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mo[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]efde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus ([...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]n voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebb[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"Israel is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]e gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest [...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]ven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. [...]"

"Israel in de beklaagdenbank"
Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Israel

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"Afgelopen week heeft de Israelische gemeenschap het Joods Nieuwjaar gevierd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]od te beschrijven. God had een belofte gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat nie[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zi[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]nheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israelieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de knieen om ons te laten v[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"Na de vreugde bij de Schelfzee moesten de Israelieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tens[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]g dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uit[...]"

"Het ontstaan van Israel"
Door broeder J. Nugter op 19 februari 2010
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Israel

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]e is in de eerste plaats gericht tegen de God van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]nde relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samue[...]"

"Israel heeft toch ook beloften?"
Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel