Preken over: "Herstel"

"Zacharia - Gods Soevereiniteit - Deel 5"
Door broeder J. Brouwer op 21 augustus 2022
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Soevereiniteit, Herstel

"De Leraar wordt Bruidegom"
Door broeder D. Steenhuis op 1 november 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Leraar ter gerechtigheid, Bruidegom, Herstel

"Op weg naar herstel"
Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Herstel, Eindtijd

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]lk Israel. God belooft niet alleen een nationaal Herstel, maar ook een geestelijk Herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doe[...]"

"Op die dag..."
Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015
Trefwoorden: Israel, Herstel, Wederkomst

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]over de terugkomst van de Here Jezus Christus als Hersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het uitverkoren volk v[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...] bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons Herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]de Here Jezus ernaar om de gemeenschap met hem te Herstellen. Petrus heb jij mij lief met opofferende liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]n beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het Herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef w[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]p korte termijn was het onmogelijk om volledig te Herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig handelen. God wordt ni[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...] God de wereld veroordelen, voordat God alles kan Herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en k[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]t (Gods gerechtigheid). Israel wordt vernieuwd en Hersteld (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de verlossing van Gomer beschreven en Israel's[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]ijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel Herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog li[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]end met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, Herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden [...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...] geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons Herstellen. Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen onder[...]"

"Herstel omstreeks 2011"
Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Christus

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]indtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het Herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichte[...]"