#1: "Het Loofhuttenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 10 november 2019.
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, Soekot, HERDER


#2: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]n. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede HERDER ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze were[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#3: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]endienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsHERDER en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distantieren van deze wereld. We behoren als[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#4: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]anderen naar Zijn beeld. De Here Jezus Christus had Petrus geroepen om visser van mensen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om HERDER van de schapen te worden. De goede HERDER zette Zijn leven in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te volgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#5: "De Here Jezus is mijn Herder"

Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017.
Trefwoorden: HERDER, Hoop, Redding


#6: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe HERDER
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#7: "Jahweh - Rohi: de HEERE is Herder "

Door broeder D. Steenhuis op 2 februari 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Rohi, HERDER


#8: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: HERDERs, Geboren, Messias


#9: "De stem van de Goede Herder verstaan"

Door broeder S. van Groningen op 26 oktober 2014.
Trefwoorden: Goede HERDER, Gods geboden, Satan


#10: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede HERDER" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn HERDER, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede HERDER. Scha[...]"
Trefwoorden: Goede HERDER, Groeien, Vertrouwen


#11: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]moet had en God met haar meeging. Hagar had een ontmoeting met de Engel van de Here (dat is de Here Jezus Christus). Hagar leerde Hem kennen als haar HERDER. Christus wil ook in oog staan met iedereen om ons de waarheid te laten zien. God heeft ons lief. Er is vergeving in de Here Jezus. [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#12: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]e Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was HERDER. De Here Jezus Christus is de Goede HERDER. Als Samuel David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#13: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]j hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de HERDER gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze HERDER te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#14: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"De engelen hebben gezongen en zijn weer stil geworden. De HERDERs zijn gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij pr[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#15: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]s iemand, die Gods voorziening kende. Hij leefde onder Gods bescherming. God weet onze grenzen. Hij weet wat wij aankunnen. Jozef diende God als zijn HERDER. Nemen wij ons voor om niet te zondigen en nemen wij ons voor om ons te laten beschermen door Hem?[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#16: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de HERDER. Een HERDER kent alle schapen. Een HERDER moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft HERDERs, oudsten met de Here Jezus als OpperHERDER. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze HERDER. Hij voorziet in elk[...]"
Trefwoorden: HERDER, Verlossing, Eeuwigheid


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden over: 'Herder'.