Preken over: "Hart"

"Het hart"
Door broeder G. Vochteloo op 23 april 2023
Trefwoorden: Hart

"Een hartelijk voornemen voor 2022"
Door broeder A. Haverkamp op 2 januari 2022
Trefwoorden: Voornemens, Woord van God, Reinheid

"De barmhartige Samaritaan"
Door broeder C. Stier op 2 mei 2021
Trefwoorden: Naaste, BarmHartigheid, Rechtvaardigen

"Een hart onder de riem vanuit het boek Daniel"
Door broeder A. van den Berk op 14 februari 2021
Trefwoorden: Daniel

"De overleggingen van Maria"
Door broeder J. Heijdeman op 8 september 2019
Trefwoorden: Maria, Hart

"De zekerheid van het geloof"
Door broeder J. Nugter op 7 april 2019
Trefwoorden: Hart, Geloof, Zekerheid

"Laat uw hart niet in beroering raken..."
Door broeder N. Groot op 31 maart 2019
Trefwoorden: Lijden, Trooster, Taak

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]angen. Hanan: Hij is genadig. God is genadig, barmHartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is heilig [...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig Hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"Salomo was geliefd door God. Hij kende het Hart van Salomo. Het Hart brengt van nature slechte dingen voort. Ook zijn er mensen met een Hart van goud.[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons Hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De re[...]"

"Joel - Jahweh is God - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BarmHartigheid, Oordeel, Sprinkhanen

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]eest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons Hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moe[...]"

"Je hart bewaren voor geweld"
Door broeder D. Baarsen op 19 juli 2015
Trefwoorden: Geweld, Hart, Zoeken

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...] in zacht koelte. Elia stortte nog een keer zijn Hart uit bij God. God antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia zien dat er nog zevenduizend I[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"Paulus had een bewogen Hart voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omd[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BarmHartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]en te verlossen. <br/><br/> 1) God laat Zijn barmHartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgod[...]"

"Hart voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het Hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. Go[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]gen het geloven en weten dat die grote God in ons Hart woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag [...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"Wij voelen Gods Hart kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekee[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het Hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovige[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]s genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons Hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, ni[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]bben wij geen liefde voor God, maar God heeft van Harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]drie hoofdstukken zien we een openbaring van Gods Hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]etekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons Hart) aan Hem hebben gegeven. Is hij de Here van ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan moeten w[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]us is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het Hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het Hart van de Vader ging en gaat voortdurend [...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons Hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijan[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...] gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons Hart. God wil met Zijn liefde in onze Harten schijnen.[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze Harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang onder[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]reld van tolerantie. De liefde van God is in ons Hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opge[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]uwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods Hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]n een keer. Vervolgens leerde God Samuel naar het Hart te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht geloof in het Hart van de zonen van Isai. Davi[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...] door een engel. Bethesda betekent: huis van barmHartigheid maar er was veel onbarmHartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in he[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"Ons geestelijk Hart is de bron van ons geestelijk leven. Ons Hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is z[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons Hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in on[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]rtdurend gebed, door een omgang met God, door ons Hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem do[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"[...]ft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van Hart. (Jesaja 61:1a)<br/> <br/> Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God [...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmHartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zegg[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]s dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons Hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor h[...]"

"Met hoofd en hart trouw blijven aan God"
Door broeder C. Stier op 11 november 2012
Trefwoorden: Trouw, Liefde, Wereldgezindheid

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]om. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn Hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]jk in God. We hebben Christus leren kennen. Het Hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]t alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein Hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein Hart staat voor een zuiver leven. Het bloe[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]we aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze Harten? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]en toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons Hart zelfs als onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opofferende liefde in ons Hart. [...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]ng en Hogepriester. Wij zijn nu verkleefd aan het Hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in de Here Jezus. Hij verlangt ernaar dat w[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]n komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons Hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houd[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]hristus spreken. De Here Jezus Christus kende het Hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezu[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]ssen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons Hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn l[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons Hart. Hij roept ons op een voorraad aan te leggen waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het beg[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]en. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons Hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor iedereen die gelooft. We mogen uit de hoop van Chri[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...] heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu beHartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rech[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons Hart. [...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmHartig is. Als we vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we [...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]f wist wel dat God goed is voor hen, die een rein Hart hebben. Het gaat God om ons Hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]onden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons Hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]n wordt de opofferende liefde van Christus in ons Hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: he[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmHartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toeg[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]verheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je Hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgeno[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmHartigheid ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias za[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"Wij hebben verlichte ogen van het Hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuw[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]n God krijgen wij inzicht, verlichte ogen van het Hart. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons Hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getuigen van de naam van Je[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]at de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze Harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met H[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]jn al zijn wij tot geloof gekomen. Wij hebben ons Hart, maar nog niet ons leven, gegeven. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]ns ook. <br/> <br/> Wij moeten niets meer, ons Hart openen, Hem toelaten. Hem als het ware alles laten doen!<br/> <br/> Jezus gaat naar het temp[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]en? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons Hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onz[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]ardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons Hart. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus he[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]ij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het Hart van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezu[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]ij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons Hart een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rust[...]"