Preken over: "Gods Geest"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord ga[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]ovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]rte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over o[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...] zelf te strijden tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of bidden. Daarom draait het ni[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]n Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testa[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]nnen God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]n. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van Go[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]jn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal ont[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]stus Jezus.<br/><br/> Het tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboort[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]en als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]gen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christ[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]n door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloo[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]ert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]n tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met Gods Geest. [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...] kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van Go[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]grijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]diening in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Sama[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]m ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We m[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]nen wij stoppen met het denken aan de zonden door Gods Geest. [...]"