#1: "De eerste jaren uit het leven van Jakob"

Door broeder J.H. Meinema op 17 november 2019.
Trefwoorden: Liegen, Bedriegen, GEVOLGEN


#2: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]rheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De GEVOLGEN van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij haar naam. Hij [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#3: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]aat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Israelieten hadden GEVOLGEN, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handel[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#4: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]en had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de GEVOLGEN van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat all[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#5: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft GEVOLGEN voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#6: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]vrouw en wat uit haar voortkomt zal u de kop vermorzelen
Joh 3:15: Het is volbracht" Ook dat de kop van de satan is vermorzeld.

GEVOLGEN van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de GEVOLGEN zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u ni[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Gevolgen'.