Preken over: "Geloof"

"De dienares van de Heere"
Door broeder H. Huijzer op 24 december 2023
Trefwoorden: Kerst, Maria, Geloof

"Geen ander evangelie"
Door broeder B. Romijn op 10 december 2023
Trefwoorden: Evangelie, Wet, Geloof

"Het leven van Jakob"
Door broeder C. Stier op 5 november 2023
Trefwoorden: Geloof, Gebed, Verzoening

"De doop in 7 waarheden"
Door broeder J. Nugter op 24 september 2023
Trefwoorden: Doop, Wortelen in het Geloof, Dankzegging

"De hoop van Gods roeping"
Door broeder N. van de Berg op 2 juli 2023
Trefwoorden: Hoop, Roeping, Geloof

"Habakuks lofzang en aanbidding"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn Geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk, Gebed, Vreugde

"Habakuks gebed"
Door broeder J. Nugter op 19 april 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn Geloof leven".
Trefwoorden: Onrecht, Onmatigheid, OnGeloof

"Habakuks tweede gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 22 maart 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn Geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk, Hoogmoed, Rechtvaardiging

"Habakuks eerste gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 15 februari 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn Geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk

"Leven door geloof - Introductie en overzicht"
Door broeder J. Nugter op 18 januari 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn Geloof leven".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Geloof

"Geloofsbeproeving"
Door broeder J.H. Meinema op 30 oktober 2022
Trefwoorden: Tegenspoed, Geduld, Verzoeking

"Standvastig geloofsleven"
Door broeder B. van den Bosch op 14 augustus 2022
Trefwoorden: Standvastigheid, Geloofsleven, Volharding

"Leuker of gemakkelijker kunnen we het niet maken"
Door broeder H. Huijzer op 26 juni 2022
Trefwoorden: Geloof, Laatste dagen

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, Hogepriester, Geloof

"De liefde van Christus zichtbaar in ons?"
Door broeder H. Frinsel op 8 mei 2022
Trefwoorden: Liefde, Samaritanen, Geloof

"Het gesprek van de Emmausgangers"
Door broeder J. Nugter op 24 april 2022
Trefwoorden: Opstanding, Geloof, Emmaus

"De Heilsgeschiedenis van God"
Door broeder J. Nugter op 26 december 2021
Trefwoorden: Profetie, Gehoorzaam, Geloof

"Wat de tijden betreft..."
Door broeder P. van der Lugt op 12 december 2021
Trefwoorden: Wederkomst, Geloof, Liefde

"Naaman genezen / Het geloof van een meisje"
Door broeder P. van der Lugt op 17 oktober 2021
Trefwoorden: Elisa, Genezing, Meisje

"Over de Romeinen-brief hoofdstuk 10"
Door broeder D. van Wijck op 3 oktober 2021
Trefwoorden: Zaligheid, Gerechtigheid, Geloof

"De regenboog, de boog van God"
Door broeder P. van der Lugt op 1 augustus 2021
Trefwoorden: Regenboog, Hoogmoed, Geloof

"De Schrift en het evangelie"
Door broeder J. Nugter op 18 juli 2021
Trefwoorden: De Schrift, Geloof, Vrijgekocht

"Het Geloof"
Door broeder J. Schep op 13 juni 2021
Trefwoorden: Geloof, Bidden, Toekomst

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit Geloof, Vlees

"Hoe moet het nou verder?"
Door broeder H. Huijzer op 17 januari 2021
Trefwoorden: Gerechtigheid, Geloof, Noach

"Jozef en zijn omgaan met Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 29 november 2020
Trefwoorden: Teleurstelling, Geloof, Vertrouwen

"Troost door geloofsoptimisme in een groot God"
Door broeder A. van den Berk op 28 juni 2020
Trefwoorden: Geloof, Troost, Kracht

"Gelovige Thomas"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2020
Trefwoorden: Geloof, OnGeloof, Thomas

"Levend geloof"
Door broeder J. Lukasse op 2 februari 2020
Trefwoorden: Standvastigheid, Uitleven, Roeping

"Door geloofsgetuigen omringt"
Door broeder S. van Groningen op 11 augustus 2019
Trefwoorden: Geloofsgetuigen, Geloof, Vreugde

"(On)Gelovige Thomas"
Door broeder H. Frinsel op 5 mei 2019
Trefwoorden: Depressief, Thomas, Geloof

"De spanning in het geloof"
Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding

"De zekerheid van het geloof"
Door broeder J. Nugter op 7 april 2019
Trefwoorden: Hart, Geloof, Zekerheid

"Wie is toch Deze?"
Door broeder P. van der Lugt op 19 augustus 2018
Trefwoorden: Angst, Storm, Geloof

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]gemeente? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot Geloof zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan h[...]"

"De worsteling van het geloof"
Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017
Trefwoorden: Tegenspoed, Vertrouwen, Jakob

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...] vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijde[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]stus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door Geloof, maar verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"Het Geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn Geloof wer[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]Wij vallen echter niet onder het oordeel door het Geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdure[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]den rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot Geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan [...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot Geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgen[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"Het woord 'Geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf [...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]n wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons Geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"Een definitie van het Geloof is de hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het Geloof is de vaste grond; het Geloof is niet onzeker, maar [...]"

"Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"
Door broeder B. van den Bosch op 10 juli 2016
Trefwoorden: Aanschouwen, Plengoffer, Innerlijke verandering

"Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"
Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016
Trefwoorden: Eeuwig leven

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen Geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, [...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]istus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het Geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]ulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het Geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het Geloof te versterken? Wi[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...] volgen of andere mensen om zich heen had om zijn Geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpe[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]us Christus verweet de leiders dat ze niet in Hem Geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]en en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse Geloof hadden aangenomen. Beide groepen behoren tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]f niet in je ellende hangen, maar doe een stap in Geloof". We mogen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]ezus Christus vroeg niet aan Simon of hij nog wel Geloofde maar of hij Hem liefhad. Petrus antwoordde in alle ootmoedigheid. De Here Jezus Christus vr[...]"

"Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"
Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015
Trefwoorden: Vertrouwen, Geloof, Josafat

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"God verlangt er na dat wij een echt levend Geloof hebben en Hij in ons leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt levend Geloof wordt z[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]kerheid en angst. Het enige wat overbleef was het Geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaa[...]"

"Een wandeling met Abraham"
Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015
Trefwoorden: Abraham, Geloof, Zekerheid

"Geloofd zij God met diepst ontzag"
Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014
Trefwoorden: Kracht, Heil, Verheerlijking

"Het geloof van Abraham"
Door broeder C. Stier op 28 september 2014
Trefwoorden: Abraham, Vertrouwen op God, Geloof

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]ods zegeningen. Niet door de afstamming maar door Geloof zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...] leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het Geloof van de Here Jezus Christus heeft ons behouden. [...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]en de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het Geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus i[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]agen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een Geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een v[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het Geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van Geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. [...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, OnGeloof

"[...]n bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met onGeloof. OnGeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. OnGeloof is zelfgericht. Gel[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...] we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleinGeloof. God is bij ons zelfs in de grootste storm van ons leven. Onze Hemelse Vader weet wat wij nod[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre Geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al lang van tevoren be[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht Geloof in het hart van de zonen van Isai. David was anders. Hij werd niet uigenodigd, maar hij werd [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]es, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het Geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de ko[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]maar ook de beleving van de werkelijkheid van het Geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord.[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons Geloof opbouwen door het Woord van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan [...]"

"Vrijheid en vrij zijn"
Door broeder W. Evers op 28 april 2013
Trefwoorden: Vrijheid, Geloof, Woord van God

"Geloofsgehoorzaamheid"
Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, Doop

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]odig. God gaf ons water uit de rost ondanks het onGeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op b[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]e mogen schuilen bij God! De grondslagen van het Geloof worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Hee[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]eren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt Geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten e[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]nze eer. God zorgt voor ons. We mogen wandelen in Geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot Geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]ken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in Geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen Geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luister[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]oord<br/> o Ik wil leven met Uw Woord<br/> o Ik Geloof U op Uw Woord. <br/> <br/> Hij is de enige weg ten leven en niets kan mij scheiden van Zijn[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]oren steeds verder te groeien in de kennis en het Geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het Geloof[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]te zich op kinderen, jongelingen en vaders in het Geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het Geloof. Dan weten we dat onze z[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het Geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit Geloof leven

"Het voorwerp van ons Geloof maakt het verschil. De rechtvaardige zal uit Geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op Geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]rzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, Geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gem[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit Geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geh[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]etrus ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn Geloof op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er met ons Geloof als ons Geloof op de proef wordt gest[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"Jezus Christus is soeverein over alles"
Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...] Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in onGeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons vertrouwen op[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...] medaille. Is ons voornemen te volharden in het Geloof?[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]ienen, maar alleen door genade. Alleen door het Geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]eenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door Geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"De vorige keer sprak broeder Groot over Geloofsverdieping aan de hand van de geschiedenis waarin Jozef werd verkocht door zijn broers. Deze keer sprak[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]komst van Here Jezus wordt de mens gered door het Geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Chr[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]e) en de dochter van Farao (medelijden). Door het Geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes i[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]n in ons leven. Wij zijn gerechtvaardigd door ons Geloof. Hij ziet onze gezindheid. [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het Geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven al[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]omen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot Geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]em verwachten. Door beproeving groeien wij in het Geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot gene[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]ilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot Geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht [...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...] Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. [...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...] kan alles oplossen. De basis van het christelijk Geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]n banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend Geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wi[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]nze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het Geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" zeggen, dat wil[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]us onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons Geloof. [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]erd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door Geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zi[...]"

"Welkom in de hemel voor wie gelooft"
Door broeder D. Steenhuis op 9 november 2009
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Vervolging, Geloof

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...] De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot Geloof door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]lige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons Geloof mag rusten op het Geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen i[...]"