Preken over: "Geestelijke strijd"

"Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hoop op God!"
Door broeder J. Nugter op 4 september 2022
Trefwoorden: Geestelijke strijd, Depressiviteit, Overwinning

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]al hij zich in de tempel laten vereren. Er is een Geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een Geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mog[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...] godsdiensten samen te smelten. Er is een heftige Geestelijke strijd gaande. Laten we ons elke dag vullen met Gods Woord om staande te blijven. We mog[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]us Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de Geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerst[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij Geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God o[...]"