#1: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"Een definitie van het geloof is de hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jez[...]"
Trefwoorden: Verwachting, FUNDAMENT, Zekerheid


#2: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]ilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op dit moment sterk aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons FUNDAMENT vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods FUNDAMENT kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons FUNDAMENT. Hij bidt en pleit voor ons als wij z[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, FUNDAMENT


#3: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: FUNDAMENT, Verzoening, Verlossing


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Fundament'.