#1: "Paulus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, DOOP


#2: "De bijbel, een blok aan het been?"

Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018.
Trefwoorden: Bekering, DOOP, Bevrijding


#3: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]s Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij geDOOPt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#4: "Psalm 49"

Door broeder B. van der Bosch op 30 augustus 2015.
Trefwoorden: Leven voor God, DOOP, Wereld


#5: "Door het water gaan..."

Door broeder C. Stier op 29 maart 2015.
Trefwoorden: Jordaan, DOOP, Pascha


#6: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]bben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze geDOOPt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij g[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#7: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...] is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we ??n zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de DOOP. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de storm razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerde het lot voor zijn vlucht. Hij kende geen genad[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#8: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]ping na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samu?l David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de DOOP van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christ[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#9: "Geloofsgehoorzaamheid"

Door broeder M. Ezinga op 14 april 2013.
Trefwoorden: Geloof, Besnijdenis, DOOP


#10: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]n onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen geDOOPt en vervuld met de Heilige Geest. De DOOP in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervulling met de Heilige Geest wordt regelmatig herhaald. Als wij ver[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#11: "De grote Naam van onze Here"

Door broeder P. van der Lugt op 22 juli 2012.
Trefwoorden: Salomo, Filippus, DOOP


#12: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]kent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de DOOP worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de DOOP. De DOOP is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wederg[...]"
Trefwoorden: DOOP, Drie-eenheid, Uitverkoren


#13: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, DOOP


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Doop'.