Preken over: "Dienen"

"De Heere dienen"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2021
Trefwoorden: Dienen, Leven voor God, Gehoorzaamheid

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]en in de strijd. De Israelieten gingen de afgoden Dienen. God strafte de Israelieten niet direct, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christu[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]ningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te Dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heef[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God Dienen, Eerstgeboren

"[...]et te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet Dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag nie[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te Dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde sterven. Elia dee[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]el, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden Dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God[...]"

"De brief aan Filadelfia"
Door broeder B. van den Bosch op 24 augustus 2014
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, Verwachting

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan Dienen. Verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel.[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]. Hij is goed. Zijn wij bereid om Hem radicaal te Dienen?[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God Dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]t falen van David, zocht hij een manier om God te Dienen. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer volgens de instructies van God. David legde zijn [...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]ns heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God Dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]n om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen Dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. D[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]uivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te Dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft al[...]"

"De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"
Door broeder B. van den Bosch op 31 maart 2013
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]opgeroepen om de zonden af te leggen en om God te Dienen in woord en werk. We zijn verzegeld met de Heilige Geest ook al hebben wij de Heilige Geest b[...]"

"God dienen op de Weg"
Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] samen met de gelovigen Joden een in Christus. We Dienen een levende Heiland. Wij hebben veel te gedenken! [...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]reen om gehoor te geven aan Zijn oproep om Hem te Dienen, om zich in Hem te verheugen en om heilig ontzag te hebben voor Hem. [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"Wij mogen God Dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brand[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]e? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te Dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen zien, maar tot die tijd[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]ijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen Dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. H[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"Om de Here te Dienen moeten we ontdekken hoe groot God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (J[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]goden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God Dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verw[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]de levieten en priesters, die in de tempel zouden Dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons beschik[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]danks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden Dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw blev[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]beren al vanaf de schepping onze verlossing te verDienen: door zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geesteli[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]et door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verDienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet [...]"

"God dienen naar eigen idee"
Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Dienen

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]elijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te Dienen door de beinvloeding van koning Achab, van de Kanaanieten die in het land woonden, door Izebe[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]ooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart Dienen, dan rust Zijn oog op ons. [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te Dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]lieten werden door God beproeft om Hem oprecht te Dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te Dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze harten.[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...] 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God Dienen, maar of we God Dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besl[...]"

"Verlangen God te dienen kan echt"
Door broeder D. Steenhuis op 11 januari 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Verlangen

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]n op om zich volkomen te bekeren en alleen God te Dienen. Bekering betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer [...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]stus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem Dienen?" De wet doet de zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunn[...]"