#1: "Beslissingen nemen en de wil van God"

Door broeder W. Evers op 6 september 2015.
Trefwoorden: Beslissingen, DE WIL VAN GOD, Gods leiding


#2: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]olk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens DE WIL VAN GOD) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Samu?l kreeg verv[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#3: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]at Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan DE WIL VAN GOD en de gevolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zonda[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#4: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om DE WIL VAN GOD uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#5: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]erlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, DE WIL VAN GOD is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'De wil van God'.