#1: "Ik ben het Brood des levens"

Door broeder P. van der Lugt op 18 februari 2018.
Trefwoorden: BROOD, BROOD des levens, Ik ben


#2: "God staat niet aan de zijlijn, en Hij zorgt"

Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2016.
Trefwoorden: Manna, Zorgen, BROOD


#3: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]ers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegBROOD een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons en tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te le[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#4: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...] groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de woestijn. Israel moest leren om van het BROOD des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballingschap. Israel moest leren om naar het Woo[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#5: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]t". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, BROOD en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#6: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...] kunnen genieten van geestelijke zegeningen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels BROOD in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#7: "De feesten des HEEREN: de ongezuurde broden"

Door broeder H. van de Lagemaat op 7 december 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Ongezuurd, BROOD


#8: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]tament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het BROOD des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het BROOD des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een s[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Brood'.