Preken over: "Bijbel"

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"Open en lees uw Bijbel. Het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid.[...]"

"Onze hulp en verwachting zijn van de Heere"
Door broeder G. Vochteloo op 29 januari 2023
Trefwoorden: Hulp, Votum en groet, Zegen

"Overige Bijbelteksten: - Romeinen 9:13 - Lukas 14:26 - Maleachi 1:2 - Efeze 1:12 - Efeze 1:14[...]"

"De Hebreeen-brief - Introductie"
Door broeder S. van Groningen op 9 februari 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Hebreeen, Bijbel

"Een betrouwbaar Woord!"
Door broeder B. Romijn op 16 juni 2019
Trefwoorden: Woord van God, Betrouwbaar, Bijbel

"Ingegaan in het Heiligdom"
Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart

"Overige gebruikte Bijbelteksten:<br/> <br/> Johannes 19:38-42<br/> Johannes 20:6-7<br/> Handelingen 1:7-12<br/> Hebreeen 9:4<br/> Hebreeen 9:21-[...]"

"Wat betekend kerst in de bijbel."
Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018
Trefwoorden: Christelijk, Kruis, Israël

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"
Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie

"De bijbel, een blok aan het been?"
Door broeder J. Nugter op 11 februari 2018
Trefwoorden: Bekering, Doop, Bevrijding

"Het werkzame Woord"
Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God

"1. Wij moeten de Bijbel lezen,<br/> 2. overdenken en overpeinzen,<br/> 3. memoriseren,<br/> 4. en praktiseren.<br/>[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Je[...]"

"Kennen we onze bijbel?"
Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017
Trefwoorden: Profetie, Schrift, Eindtijd

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"Het woord 'geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf [...]"

"Het gedachtegoed van de toren van Babel"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2017
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, Bijbels denken

"God gedenkt ons"
Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016
Trefwoorden: Bidden, Beloften, Gedenkt

"Overige Bijbelteksten: - Matthe?s 6:26 - Matthe?s 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebree?n 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebree?n 8:12[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]lingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de He[...]"

"De Weg die God ons wijst"
Door broeder B. van den Bosch op 4 januari 2015
Trefwoorden: Weg, Bijbel, Ontwaak

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]men. Het volgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij s[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]t allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de Bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maa[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]edenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...] Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat[...]"

"Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een Bijbelstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, christenen, de wet uit dank[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]g. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in on[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...] contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun g[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...] mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt [...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"Betekenis van het bloed in de Bijbel"
Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"De Bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan d[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]m dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe &quot;Wie zich vernederd zal verhoogd worden&quot; en de problemen die de mens hee[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]aan ons gevoel en ervaring niet meer centraal. De Bijbel is Gods Woord. We kunnen beter een kort stukje bestuderen en begrijpen dan een lang hoofdstuk[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"God spreekt door heel het Woord, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God ge?nspireerd. Door het Woord kunnen we God leren kennen en weten we ho[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"In deze Bijbelgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn g[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]rs. Deze keer sprak hij over geloofsstrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van he[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]et Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse [...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]at in het Oude Testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Chr[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]ige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de Bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daarom mogen[...]"

"Bijbelstudie over Ezechiel 23"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2005
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 19-22"
Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2005
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 17-18"
Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2005
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 16"
Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2005
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 9-15"
Door broeder D. Steenhuis op 10 januari 2005
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 8"
Door broeder D. Steenhuis op 13 december 2004
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 4-7"
Door broeder D. Steenhuis op 8 november 2004
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 2-3"
Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2004
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel

"Bijbelstudie over Ezechiel 1"
Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2004
Uit de serie: "Ezechiel".
Trefwoorden: Ezechiel