#1: "Belofte van de toekomstige zegen"

Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, Onderwijs


#2: "Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."

Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019.
Trefwoorden: BELOFTEn, Verschijning, Profetisch woord


#3: "Loslaten en vashouden"

Door broeder N. van de Berg op 6 mei 2018.
Trefwoorden: Loslaten, Vasthouden, BELOFTE


#4: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]n de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abraham. God beloofde Abraham een land, een zoon en een volk. De BELOFTE werd stap voor stap uitgebreid. Toen God tegen Abram begon te spreken, was er geen sprake van een gesprek. De naam van Abraham betekent 'machtige vader', maar hij moest wachten, totdat hij hon[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#5: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods BELOFTEn. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#6: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"BELOFTEn van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. Zegen
4. Grote naam
5. Tot zegen gesteld
6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten gezegend
[...]"
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht


#7: "De lofzang van Zacherias"

Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016.
Trefwoorden: Profetie, Verwachting, BELOFTE


#8: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mogen ook ons persoonlijk vasthouden aan de BELOFTE dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Isra?l gericht. God bemoeit zich nog steeds met Isra?l. Hij verkoos Isra?l, Hij verloste Isra?l, Hij zorgde voor Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#9: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige bijbelteksten: - Matthe?s 6:26 - Matthe?s 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebree?n 6:10 - Jesaja 43:25 - Hebree?n 8:12[...]"
Trefwoorden: Bidden, BELOFTEn, Gedenkt


#10: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: BELOFTEn, Christus Jezus, Woord van God


#11: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...] een uitverkoren volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods BELOFTE, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de andere kant op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze ze[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#12: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]n reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn BELOFTEn,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven i[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#13: "Voornemens"

Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015.
Trefwoorden: Voornemens, Trouw, BELOFTE


#14: "Dromen"

Door broeder A. van den Berk op 19 oktober 2014.
Trefwoorden: Dromen, BELOFTE, Jakob


#15: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]ulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een BELOFTE over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#16: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]s de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen BELOFTE dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. P[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, BELOFTE, Gemeente


#17: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]ofilus (hen, die God liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de BELOFTE ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Gees[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#18: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]en, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods BELOFTE tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods BELOFTE. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods BELOFTEn. De gevolgen v[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#19: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]avid omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de BELOFTE dat zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze onger[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#20: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"Door de zondvloed was er veel veranderd, maar de gedachten van de mensen waren nog steeds hetzelfde. God gaf daarom een aantal instellingen door. De mens is naar Gods beeld geschapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worde[...]"
Trefwoorden: Regenboog, BELOFTE, Oordeel


#21: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]j is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de BELOFTE aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijk[...]"
Trefwoorden: Geloof, BELOFTE, Mozes


#22: "Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2012.
Trefwoorden: Betrouwbaar, BELOFTE, Jefta


#23: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"De psalm beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, BELOFTE


#24: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van BELOFTEn. Als de mens in zonde valt, komt God met een BELOFTE. De Bijbel begint en eindigt met een BELOFTE. De meest BELOFTEn zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de BELOFTEn ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, BELOFTE, Israel


#25: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]den. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Ka?n. God geeft BELOFTEs en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God verbond Zich opnieuw aan Zijn bel[...]"
Trefwoorden: Gods BELOFTEn, Zoon van God, Kinderen


#26: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn BELOFTEn betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#27: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de BELOFTE van de Messias als ??n van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#28: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de BELOFTE is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood e[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#29: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]n. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de BELOFTE niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaard[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#30: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]innen trok heeft God beloofd, dat God Israel nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn BELOFTE. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wi[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#31: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de BELOFTEn. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de H[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#32: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijsheid van God te beschrijven. God had een BELOFTE gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die BELOFTE gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#33: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]it Israel (rijsje, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn BELOFTEn. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebb[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#34: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]raelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De BELOFTE van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#35: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...] maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods BELOFTEn zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram v[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#36: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]n. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn BELOFTEs. We mogen vrijmoedig staan op Zijn BELOFTEn. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#37: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Israel


 

Gevonden:

Er zijn 37 preken gevonden over: 'Belofte'.