Preken over: "Babel"

"God komt onze torens bekijken"
Door broeder N. van de Berg op 2 juni 2024
Trefwoorden: Babel, Opstand, Gerechtigheid

"Christus als Koning op Aarde"
Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Koning, Babel, Babylon

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel

"De roeping van Abraham"
Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van Babel

"Het gedachtegoed van de toren van Babel"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2017
Trefwoorden: Welvaartsevangelie, Hemelburgers, Bijbels denken

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]islukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyrie. De ballingschap [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]zal drijven. God zal hen verlossen uit handen van Babel en brengen naar Jeruzalem. Laten we de Here loven om Zijn goedertierenheid. [...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]llingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt ver[...]"

"Torens"
Door broeder A. van den Berk op 10 maart 2013
Trefwoorden: Evangeliseren, Toren van Babel

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]an God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...], terwijl wij denken te werken voor de Here. ZerubBabel wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwa[...]"